Ключът за синхронизиран групов мениджмънт при свинете – 2-ра част

2-ра част 
1.3.7

Ранна бременност

1.3.7.1 Прогестерона като гарант за запазване на бременността

   Прогестерона е нужен за запазване на бременността през целия й период. Той стимулира развитието на ендометриума и освобождаването на секреторни продукти от ендометриума, които са от изключителна важност за изхранване на ембрионите.

   Оцеляването, растежа и развитието на ембрионите, както и развитието на ендометриума  протичат синхронно. При проведени експерименти с трансфер на ембриони е установено, че асинхронност в размер на повече от 1 ден (несъответсвие между маточната пролиферация и възрастта на ембрионите) предизвиква смърт на ембрионите. В допълнение би могло да се отбележи че такъв асинхрон би могъл да предизвика ранна ембрионална смъртност при изкуственото осеменяване.

   Множество експерименти са доказали, че при животни, при които на 3-я ден след началото на еструса ендогенните нива на прогестерона са ниски, показват по-висок риск от ембрионална смъртност. Като най-вероятна причина за това се счита настъплия асинхрон между развитието на ембриона и матката в по-късните етапи на бременността (между 7-и и 14-и ден).

   Не е напълно установено, при кои животни всъщност имат по-голям риск от ниски прогестеронови нива по време на ранната бременност. Все пак, прието е, че при ремонтните свине (младите свине), поставени дори и при добри условия на хранене и отглеждане, рискът е по-голям. Причина за това не е ниската продукция на прогестерон при тази възраствоа група, ами повишеният металболизъм на ендогенния прогестерон. Това е причина за ниски нива на функционално активен прогестерон в кръвта и матката.

1.3.7.2

   За запазване на бременността при свинята е необходимо жълтите тела да произвеждат прогестерон  през целия й период. Това е разлика от свинете, където с течение на бременността плацената поема продукцията на прогестерон. Следователно при свинята  е необходимо яйчниците да останат активни. С други думи те трябва да бъдат предпазени. Роля за това играят ембрионите, които „отделят” антилутеолитични сигнали. В особенна степен това се отнася за естрогените. 

   Естрогените се отделят от непрекъснато растящите ембриони, от около 12-я ден на бременността. Тези естрогени оказват локално въздействие върху матката. Те предизвикват разширение на кръвоносните съдове на матката, както и увеличаване на броя на пролактиновите рецептори в ендометриалните клетки (графика 7).  

  Пролактинът предизвиква промяна в простагландиновата секреция от ендометриалните клетки. Вместо ендокринна (в маточните вени) секрецията става екзокринна (в маточния лумен). Следствие на това около 14 – 17-я ден простагландиновите концентрации в маточните вени при бременни свине са много по-малки в сравнение с тези при небременните. Следствие на това PGF2не достигат яйчниците в концентрации, достатъчни да предизвикат лутеолиза. Жълтите тела остават активни.

  Фактът че естрогените произведени от ембрионите имат само локален ефект върху ендометриума е причината, поради която са необходими минимум два плода на маточен рог, за да предпазят от ендогенно отделяне на простагландини и по този начин  бременността се съхранява. При наличие на много малък брой ембриони, PGF2може да достигне в много големи концентрации до яйчниците и по този начин да предизвика тяхното лизиране. По интересен начин инфузията на естрогени не е достатъчна да удължи живота на жълтите тела. Както изглежда, за запазване живота на жълтите тела са необходи сигналите получени от няколко ембриона. 

  Ако има няколко ембриона в периода около 13-14 ден на бременността, това гарантира запазването на жълтите тела. В потвърждение на това са направените експерименти, при които на 13-14-я ден от бременността се отстраняват ембриони от матката. Това е довело до настъпването на нов еструс на 25-30-я  ден от бременността.   Очевидно, втори сигнал на ембрионите е необходим (отново голяма роля за това играят естрогените) е необходим на 16-18-я ден от бременността, за по-нататъшно продължаване живота и активността на жълтите тела след 22-25-я ден н абременността. 

  Споменатият по-горе механизъм на сигнали, които се отдулят от ембриона спомагат за удължаване живота на жълтите тела, но както изглежда той е необходим и за удължаване активността им и след 60-я ден н абременността.

          1.3.7 Лактация и отбиване

  След опрасването следва период на лактация продължаващ от 3 до 5 седмици. През този перидод, свинята произвежда около 8 литра мляко на ден. Често това е причина за отрицателен енергиен и протеинен баланс при тези животни. Това важи в особенна сила за първескините, които имат ограничен капацитет за прием на храна. Интензивното кърмене и негативния енергиен баланс са причини за подтискане на пулсативното отделяне на GnRH през следродилния период при свинята. Това води след себе си до подтискане отделянето на LH, последвано от блокиране на по-нататъшното развитие и нарастване на фоликулния растеж.

  С течение на лактацията, постепенно обаче се настъпва възстановяване на GnRH и LH инкрецията. Това води до образуването на големи фоликули в яйчниците (фоликулите нарастват от 2-3 до 4-5 мм).

  С отбиването отрицателния енергиен баланс и сукателните стимули преустановяват, следствие на което продукцията на LH се увеличава бързо под формат ана висока честота с малка амплитуда. Поради тази причина настъпва по-нататъшно нарастване на фоликулите (1.3.3 и 1.3.4), което е последвано от еструс и овулация от 4-и до 6-и ден след отбиването.

  В случаите когато нито кърменето нито отрицателния енергиен баланс не оказват негативно влияние върху инкрецията на GnRH (възрастни свине, които приемат големи количества храна и при малко прасило), фоликулите могат да започнат да растат още по време на лактация, което води до настъпването на т. нар. лактационен еструс, съпроводен дори с овулация. Ако от друга страна обаче, лактацията и отрицателния енергиен баланс са оказали изключително силно негативно влияние върху организма, възстановяването GnRH пуласациите след отбиването би могло да се забави. Това се съпровожда от  по-дълъг анестрален период след отбиването. 

РЕГУМЕЙТ –

ИНСТРУМЕНТЪТ ЗА МЕНИДЖМЪНТ НА РЕПРОДУКТИВНИЯ ЦИКЪЛ ПРИ СВИНЯТА

2.1.Технологични аспекти на свойствата и действието на активната субстанция – алтреногест

2.1.1 Фармакологична група

   Фармакологичните свойства на алтреногеста са тези на синтетичния прогестерон. Физиологичните свойства на алтреногеста наподобяват тези на естествения прогестерон отделян от жълтите тела:

  •  най-важната функция на алтреногеста е да блокира половия цикъл в стадий, когато яйчниците достигат края на лутеалната фаза
  •  предотрватява по-нататъшното протичане на цикъла, на базата на механизма на отрицателнтата обратна връзка на ниво хипоталамус, а това от своя страна блокира отделянето на GnRH. 
  •  Поради липсата на достатъчни количества GnRH, хипофизата не произвежда FSH и LH което задържа развитието на антралните фоликули.

  Регумейта забавя и дори блокира зреенето на фоликулите, когато подрастващите свине се третират орално дневно в доза от 20 мг в продължение на 18 дена. Това фармакологично действие е проявено само в случаите, когато се касае за циклиращи животни, т. е. тези, които са показали външни признаци на еструс поне веднъж.

  Независимо от предходната фаза на половия цикъл, всички животни се намират в началото на фоликулната фаза след 18 дневно третиране с регумейт. Негативното обратна връзка спира да действува с преустановяване на подаването на алтреногест с фуража. Стартира по-нататъшен растеж и развите на фоликули, което е свързано с пулсативното отделяне на GnRH от хипофизата, което от своя страна въздействува върху хипофизата. Питуитарния отговор на тези стимули е физиологичното отделяне на FSH и LH. достъатъчни количества. Зреенето на фоликули настъпва в случаите когато пулсативната честата на отделянето на LH нараства постоянно, а амплитудата на тази честота намалява. Третираните ремонтни свине се разгонват в рамките на 4 до 7 ден аслед последното приложение на алтреногест.  

  Редица експерименти са показали, че когато указаната доза и продължителност на третиране се спазват, алтреногеста оказва редица благоприятни въздействия върху редица репродуктивни показатели при свинето. 

2.1.2 Оторизирани (официално признати) индикации

  Индикациите посочени по-долу не са официално утвърдени във всички европейски страни. Моля консултирайте се с местните представителства и допустими области на приложение.

2.1.2.1 Синхронизиране на еструса при циклиращи ремонтни свине

  Дневната доза на Регумейт в тези случаи е 5 мл съдържащи 20 мг алтреногест. Продължителността на третирането е 18 последователни дни.

2.1.2.2 Превенция на синдрома „second litter syndrome”.

  Обикновенно при първескините енергийния баланс след раждането е силно негативен, което в край на лактацията води до редица репродуктивни заболявания. Свинете се нуждаят от повече време за да възстановят своята разплодна кондиция, телосложение и репродуктивни способности. За тази цел те трябва да отбият своите прасенца 3 до 5 дена по-рано, като след това се третират ежедневно с по 20 мг Регумейт в продължение на 3-5 дена

2.1.3 Алтреногест – начин на действие при синхронизиране на еструса

  Механизмът на действие на алтреногеста при синхронизиране на  еструса включва два последователни етапа:

  •  по време на третирането, алтреногеста напълно блокира естралния цикъл
  •  преустановяването на въздействието на Регумейта, е последвано от началото фоликулната фаза, а това от своя страна води до синхронизиране на еструса в третираната група.

  Приложената диаграма (графика 9) дава ясна представа ясна предства за въздействието на алтреногеста върху различни физиологични фази от половия цикъл на свинята.

Ситуация 1

  Когато третирането на младите ремонтни свине с Регумейт стартира, животните които се намиратв края на лутеалната фаза, остават атака до момента, когато третирането преустанови.

Ситуация 2

  При насъвпадение на началото на третирането с началото на лутеалната фаза, цикъла си продължава по естествен начин до края й.

Ситуация 3

  Когато третирането започне по време на ранната фоликулярна фаза (прехода между лутеален към фоликулярен стадий) животните остават на този етап, до момента, когато третирането се преустанови.

Ситуация 4

  Когато третирането започне по време на фоликулната фаза (2-3 дена преди овулацията), развитието на фоликулите не би могло да бъде блокирано повече, тъй като те всъщност са зрели. Цикълът при третираните животни продължава и бива блокиран едва в края на лутеалната фаза. 

2.1.3.1 Физиологични механизми след преустановяване действието на алтреногеста

  След преустановяване на третирането, отпада инхибиращото въздействие на алтреногеста, и при всички третирани ремонтни свине започва настъпва началото на една физиологично протичаща фоликулна фаза. След 4-7 дена настъпва еструс и овулация при всички животни. Това означава, че всички третирани животни  ще прояват еструс в рамките на един кратък период от 4 до 7 дена.

2.1.3.2 Обобщение относно начина на действие на алтреногеста при синхронизираните ремонтни свине 

  Третирането на група млади ремонтни свине с Регумейт води до блокиране на половия им цикъл. За да бъдат синхронизирани свинете е необходимо третирането да продължи минимум 18 последователни дни. По този начин се гарантира изравняване на всички животни, независимо от половоцикличната фаза (лутеална или фоликулна) при стартиране на третирането.

  Скъсяването на периода на третиране би могло да предизвика повече вариации и да последва едно редуциране на прецизността на синхронизиране.

 Свойства и характеристика на Регумейта

 Две са основните предимства от приложението на Регумейт, които биха представлявали интерес за свиневъдите професионалисти:

  •  синхронизиране на еструса при женските свине. Степента на синхронизиране се измерва чрез процента свине, които се разгонват в рамките на 5 дена. Пръвия ден започва да се брои със стартиране на еструса при първото животно.
  •  Подобряване на репродуктивните показатели чрез:
  • Намаляване ан ембрионалната смърност
  • Увеличаване на прасилата
  • Увеличаване на броя на опрасените свине

  Синхронизиране на еструса при ремонтните свине

  Таблицата по-долу представя резулатите от проведени ексеприменти с цел синхронизиране на еструса при млади ремонтин свине. Би могло да се обобщи, че чрез приложението на алтреногест се постига един отличен резултат. Трябва да се използуват рутинните техники при стимулиране протичането на еструса. Би могло да се приеме че над 90% от свиннете се разгонват в рамките на 3 дневен период. Над 95% от животните се разгонват в рамките на 5 дена. Най-голяма степен на синхронизиране би могло да се постигне когато алтреногеста се прилага в доза 20 мг на ден в продължение на 18 последователни дни.

   Приложението на по-ниски дози или скъсяването на интервала на третиране намалява прецизносттта.

  Регумейт се прилага нашироко в Европа в продължение на вече много години. Отличните резултатаи получени при производствени условия потвърждава ексеприменталните данни представени в таблицата по-долу.

АвториКонтролниТретирани Регумейт
БройСтепен на синхронизиранеПроцент ОпрасениБройСтепен на синхронизиранеПроцент Опрасени
Dimitrov (1989)5140.0%70,6%69100 %82,6%
Varley et al. (1989)4045.5%77,54062,5%80,0%
Jobard et al.,(1981)14535.5%82,8%17583,0%82,1%
Martinat-Botte et al. (1955a2811,1%80,8%24297,1%88,4%
Martinat-Botte et al. (1984)1244,3%81,4%10395,1%94,2%
Johnston (1991)14535,5%82,8%17583,0%82,1%
Montana stata university68Случаен71,0%6096,0%73,0%
Webel (1980)86Случаен78,0%7594,7%77,0%
Varley et al. (1980)2095%90,0%20100%95,06%

2.2.2 Увеличаване на продуктивността

Резултати получени при експериментални условия ефекта на Регумейт за повишаване  на плодовитостта при свине

КатегорияБрой на овулациитеАвтори
РС/20 мг за 18 денаТретирани с Регумейтконтролниразликадостоверност
РС/20 мг за 18 дена21±1,1119,4±1,05+1,6nsAshworth et al. (1992) group 1
РС/12,5 мг за 19 дена16±1,1814,7±1,36+1,3nsAshworth et al. (1992) group 2 
РС/12,5 мг за 18 дена15,611,4+4,2p<0,01Davis et al. (1979) group1
РС/20 мг за 18 дена18,515+3,5p<0,01 Davis et al. (1979) group2 
РС/20 мг за 18 дена15,4±0,3 15,6 15,0±0,814,6±0,3 13,5 13,4±1,3+0,8 +2,1 +1,6p<0,05 p<0,05Martinat-Botte et al. (1995a) Polge (1981) Kraeling et al., (1981)
РС/20 мг за 18 дена14,512,5+2,0Redmer et al., (1979)
Първескини 20 мг за 12 дена16,914,9+2,0p<0,05 Koutsotheodoros et al. (1998)
РС/20 мг за 18 дена16,9±2,115,1±1,2+1,8P=0,08 Kemp&Soede (2004)

РС – ремонтни свине

2.2.2.1 Увеличаване на плодовитостта (фоликулите които овулират)

  Получените резулати от направени редица проучвания покозвот, че приложението на алтреногест при свинете води до статистическо значимо увеличаване на броя на овулиралите фоликули за всеки еструс. При проведени по-нови изследвания е установено, това увеличаване се дължи на ускоряване растежа и развитието на фоликулите. Прогестерона подтиска развитието на фоликулите. Изглежда, че при натуралния прогестерон това е по-силно изразено в сравнение с алтреногеста. След третиране с Регумейт, антраните фоликули се намират в малко по-напреднал стадий на развитие, което дава тласък за зреенето на по-висококачествени ооцити и би могло да има позитивно въздействие върху по-нататъшното развитие на жълтите тела.

2.2.2.2 Въздействие на Регумейта върху репродуктивните показатели 

  Комбинираният ефект от повишената плодовитост и уголемяване на прасилото след третирането с Регумейт оказва благоприятно въздействие върху репродуктивните показатели. Увеличаването на плодовитостта е резултат от едновременното настъпване на еструс при  по-големите групи от животни, което е съчетано и от по-добър мениджмънт.

Продуктивността =    заплодяемостта х броя на живородените прасета  / 100

Ефект на Регумейта върху продуктивността

  Първите изследвания относно приложението на Регумейт са свързани с едно генерално увеличаване на репродуктивните качества на третираните ремонтни свине. Martinat-Botte et al., (1990) провеждат детйлни проучвания при което е установен механизма на възникване на  тези подобрения. Направени са сравнителни проучвания при свине от две групи, третирани и нетретирани, произхождащи от една ферма поставен ипр иедни и същи условия на отглеждане. Всички ремонтни свине са били осеменени на втория еструс. Получените резултати са показали, че заплодяемостта е била сататистически повишена. През последните години професорите Kemp и Soede са изследвали промените настъпващи в яйчниците, водещи до увеличаване на плодовитостта след приложението на Регумейт. Комбинираното благоприятно въздействие върху заплодяемостта и плодовитостта е довело до увеличаване на големината на прасилото средно с 1 живо новородено прасе при първото раждане. През еструса индуциран с алтреногест заплодяемостта е по-голяма, което води до увеличаване на броя на новородените.

Сравнително предтавяне на репродуктивните показатели при контролни и при свине след третиране с Регумейт 

Регумейт дозаБрой на свинетеПлодовитост (%)Големина на прасилотоПродуктивностРазлика в продуктивносттаАвтори
0 2086 7578 779,3 10,67,25 8,16+0,91Webel (1980)
0 20145 17582,7 81,19,4 9,87,77 7,95+0,18Генерални данни Roussel Uclaf
0 2020 2090 959,3±0,6 11,3±0,68,37 10,73+2,36Varley (1983)
0 2020 2073,5 70,79,1 10,56,96 7,42+0,73Pursel (1981)
0 20109 15073,5 70,77,88 8,356,13 5,85+0,28Persiyn (1987)
0 20281 24280,8 88,48,5±2,3 9,1±2,46,86 8,04+1,18Martinat-Botte et al. (1990)
0 2060 6873 718,8±0,47 9,9±0,366,42 7,03+0,61Университет Монтана
0 2051 6970,6 82,68,5 9,46,00 7,76+1,76Dimitrov (1989)
0 2040 4077,5 808,3±0,6 7,7±0,56,43 6,16-0,27Valery et al, (1989)
0 20731 20071,8 76,59,89 10,367,10 7,93+0,83Johnston (1991)
0 2091 9972,5 86,99,73 9,947,05 8,641,59Jonston (1991)
0 20621 56289,1 89,510,8 11,89,62 10,56+0,94Bourguignon (2003) 

Обобщение на представените резултати

Регумейт дозаБрой на свинетеПлодовитост (%)Големина на прасилотоПродуктивностРазлика в продуктивността
0 202255 172079,23 83,219,7 10,37,72 8,92+0,9

ЛЕКСИКОН

Показатели на репродуктивния мениджмънт при свинете

Продуктивен цикъл прли свинете:Цикълът съответствуващ на последователното редуване на следните 3 фази: бременност – лактация-период от отбиването до следващия еструс. Продължителността на целия цикъл е средно 142 дена (или 149 дена ако лактацията продължи 28 дена)

WEI(Weaning-oestrus interval)Периодът от отбиването до следващия еструс (средна продължаващ 7 дена). Оптималната му продължителност обаче е 5 дена, представляващо всъщност продължителността н афоликулната фаза.

WFSI(Weaningf-ertilising Service Interval)Интервал от отбиването до заплождането. Ако настъпи заплождане през първото разгонване след отбиването, то тогава този период продължава около 7 дена. Увеличаването на сервиз периода означава две неща: или удължаване на WEI периода или незаплождане през първия еструс. Втория еструс настъпва след около още 21 дена.

Заплодяемост=общ брой на заплодените женски Х 100 / общия брой осеменени

Процент опрасени (раждаемост)= броят на женските които са родили Х 100 / общия брой покрити свине

Среден размер на големината на прасилото:отразява броят прасета родени от всяка свиня за раждане. Представлява добър индикатор за техническите умения и способности на фермера, управлението и контрола на здравния статус, разгонеността, скачките или провеждането на изкуственото осеменяване в стадото.

Продуктивност:средния брой от прасета отбити или продадени от всяка свиня за една година. Съществува тясна корелация между този параметър и рентабилността от фермата, като се имат предвид и репродуктивните параметри (плодовитост и процент на опрасени) и смъртността на прасенцата.

Оставете коментар