Най-важните копитни заболявания при кравата

Разрастване на тъканта в междукопитната цепка (интердигитална хиперплазия, тилом)

Представлява разрастване на кожата в междукопитната цепка, предизвикано от продължително дразнене. Често възниква следствие други заболявания – интердигитален дерматит, понякога и след възпаление на тъканта на междукопитната цепка или при дигитален дерматит. Важно условие е вредният фактор и дразнението да действат продължително време. Профилактиката се изразява в своевременно лекуване на всички копитни заболявания и много добро почистване на междукопитната цепка. Терапия: При подрязване премахвайте нечистотията и предстоящия рогов ръб в областта на междукопитната цепка. Формата да е най-удачна – да се създаде плоско стъпало, така че върху тилома да не се оказва по-нататъшен натиск при дърпане или теглене. Лекувайте незабавно всички други копитни заболявания.

Интердигитален (междупръстов) дерматит

При наличие на много влага, бактериите атакуват лесно по-мекия рог в областта на петката. Болестотворните причинители се загнездват първоначално в междукопитната цепка. Тук те намират идеални условия за своето развитие, при наличието на мръсотия, струпеи и място за загнездване. Увреждането на петките изглеждат външно като надълбавания и бразди. Това води до бърз растеж на външното копито, локални увреждания на копитния рог и проблеми при придвижване на кравата. Гладкият, хлъзгав под и твърдите легла допълнително утежняват съществуващите проблеми. Преминаването към пасищен лежим на отглеждане и коригиране на подовото покритие води до стимулиране на оздравителните процеси. Профилактика: Намалете риска от разпространение на инфекцията чрез своевременно лекуване на засегнатите копита. Поддържайте помещенията сухи и чисти. Извършвайте необходимите профилактични грижи за копитата. Лечение: Подрязване на копитата. Локална терапия с подходящи средства. Извършвайте копитни бани или третирайте самото копито с дезинфекционни разтвори. Спомагайте за втвърдяване на копитния рог и кожата чрез приложение на подходящи средства.

Дигитален (пръстов) дерматит

Точният причинител на това заболяваневсе още не е установен. Изглежда, че с напредване на възрастта кравите развиват имунитет срещу заболяването, тъй като най-често засяга юниците. Общата имунна устойчивост на организма играе съществена роля за избягване на му. Изолирани са определени микроорганизми, но за тяхното проникване и загнездване в кожата е необходимо увреждане на целостта й. Профилактика: Намалете опасността от възникване и разпространение на инфекцията чрез лекуване на засегнатите копита. Подсилете защитните сили на рисковите животни (юници, крави в началото на лактацията). Осъществявайте борба с интердигиталния дерматит. Не закупувайте нови животни, след като веднъж сте изкоренили болестта. Лечение: Подрязване на копитата. Подсушете и почистете засегнатите места. Третирайте с антибактериални средства (различни видове шпрейове, мази, превръзка). Осигурете продължително и ефикасно действие на приложените средства. Контролирайте и повторете лечебната процедура, след три дни, в случай че е необходимо. Премахвайте превръзката винаги след три дни.

Флегмонозно възпаление на дълбоките тъкани в областта на междукопитната цепка

Язвите и другите поражения представляват входна врата за инфекцията на дълбоко лежащите части (тъкани) на копитото (сн. 4). Междупръстовия флегмон е едно внезапно настъпващо и тежко протичащо възпаление на съединителната тъкан причинено от бактерии: F. necroferum и A. pyogenes. Съществува риск, общото състояние на кравата да се влоши или дори процеса да генерализира.  Профилактика:Трябва да се намалят или направо избегнат външните въздействия, водещи до увреждане и нараняване на кожата между копитата, венечния ръб или петките. Лекувайте своевременно интердигиталния дерматит. Терапия:Необходимо е спешно общо и локално приложение на антибиотици.

Кървене, кръвонасядания и оцветяване на копитния рог

Спадат към заболявания причинени от пернатоварване, неподходящ хранителен режим и нарушение в обмяната на веществата. Кръвонасяданията в копитото се означават към така нар. асептичен пододерматит. В областта на копитното стъпало възникват различни оцветявания: жълто-розови до синьо-червени. Те са следствие претоварване в комбинация с омекване на копитния рог, настъпващо преди всичко във връзка с отелването и с началото на новата лактация (хормонални промени, приспособяване на обмяната на веществата, внезапна промяна и неправилен хранителен режим). Профилактика: Да се избягват грешки в храненето, резките смени на качеството и количеството на фуражите. Особено внимание налага дозирането на лесно смилаемите въглехидрати. Да се ограничи натоварването на крайниците и копитата (при много твърд под, прекалено късо време за почивка). Профилактично копитата трябва да се подрязват. Лечение: Подрязване на копитата. Осигурете достатъчна по количество и качество дажба, както и редовно вода за пиене. Трябва да се лекуват всички болкови синдроми и евентуално други заболявания. Стъпалото да не се изрязва дълбоко и да се оставя твърде тънко.

Копитна язва, дефекти на бялата линия  и копитния рог

При увреждане на копитния рог, в дълбочина проникват бактерии и предизвикат възпалителна реакция, водещо до различни дефекти, а също и ограничени възпалителни реакции.

Увреждане на копитния рог настъпва в случаи на травма, както и след прекомерни, върхови претоварвания – стъпване върху остри камъни и други предмети, повиване, удари. Негативно въздействие оказват и по-продължителните, макар и по-слаби въздействие: когато подът е твърд, стоене в изправено състояние или неправилно държане и постановка на крайниците. Качеството на копитния рог играе важна роля за възникване на различни стъпални увреждания. Примери в тази връзка – омекване на рога при асептичен пододерматит, при отелване или получаване на бразди, ръбове и гребени следствие интердигитален дерматит или неправилно обслужване и обработване на копитата.

Профилактика: Стъпалните язви и дефектите на бялата линия са следствие на различни травми  и кръвоизливи (кръвонасядане). Борбата трябва да бъде насочена срещу пододерматита и интердигиталния дерматит. Копитата да се подрязват своевременно, профилактично и с лечебна цел. Да се избягват резките движения (внезапно покарване, бърз ход) и повивания. Лечение: Подрязване на копитата. Когато крайника е подут и в дълбочина е проникнала инфекция – незабавно да се предприеме лекуване с антибиотици.

Оставете коментар