Нова система, педикюр за кравите

Безспорен е факта, че добрите резултати от отглеждането на кравите зависят от млечността, плодовитостта и здравния статус на животните.

Известно е, че успоредно с безплодието и маститите, копитните болести, респ. куцотата спадат към най-актуалните проблеми при млечните крави, които  причиняват огромни икономически загуби. Инвестициите за закупуване или отглеждане на ценни породисти животни са големи. Едно нелечимо копитно заболяване, засягащо крайниците и копитата, би могло да стане причина за бракуване и отпадане от селекционния процес. Погледнато в еволюционно-исторически план, съществуващата  проблематика лесно намира своето обяснение.

Предшествениците на съвременните културни породи говеда са били странстващи стадни животни. Част от кравите и днес ежедневно също правят дълги преходи. На пръв поглед в това няма нищо лошо. Движението е живот и здраве. То обуславя добра съдова циркулация в копитата и тяхното равномерно и редовно изтриване. От друга страна, инфекциозните причинители на пасището са много малко, поради оскъдното количество екскременти. Всъщност по-примитивния начин на живот е по-добър за самите животни, но за съжаление не устройва фермерите. Той би бил предпочитан, при условие че изкупната цена на млякото е 2 лв. например. Това е така, защото ако една крава изминава дневно по 10-15 км., то тогава тя няма да е високопродуктивна. Установено е, че една високопродуктивната крава изминава дневно под 1 км.

Животните от културните породи представляват нестабилна биологична единица. Една система, която може да запази своето равновесие, единствено чрез помощ отвън. В този си вид тя е плод на човека. Плод на неговия стремеж към един по-добър живот. Не трябва да се забравя, че човешките творения съвсем не са идеални.

Определяща роля за възникване и поява на копитните болести оказва режима на отглеждане и пода в помещенията. Той е съществен елемент, който не само дооформя облика на различните животновъдни сгради и съоръжения, но влизайки в директен контакт с животните в значителна степен определя техния статус и продуктивност. От неговите качества и характеристики зависи и санитарно-хигиенното състояние на сградите. Често подът е или прекалено твърд или пък дворчета за разходка наподобяват кално блато. Копитният рог е подложен на химическа атака от урината и фекалите. В оборите гъмжи от различни инфекциозни причинители (замърсени с фекалии подове, оборот на стадото или закупуване на животни от други ферми). Организмът е обременен и от  високата продуктивност и ускорения метаболизъм. Всичко това се допълва от стрес поради разнообразни фактори – борба за йерархия в тясното пространство, хлъзгави подове, лошо снабдяване с вода, интегриране на кравите при доене и др. В резултат на провежданата селекция, животните нарастват непрекъснато, но размерът на копитата остава относително непроменен, така че натискът на единица площ става по-голям.

При решаване на всеки конкретен проблем съществува необходимост от уникален подход. Постоянната конкуренция налага решаването му дори преди той да възникне. В контекста на третираната тематика, превенцията на копитните заболявания на първо място се осъществява чрез въвеждане на нови системи при отглеждане на животните. В най-голяма степен те касаят качествата пода. Един нов продукт на нашия пазар, с емблематичното име „PediKURA”, предлаган от октомври 2009, притежава уникалното свойство, да изпилява копитата, т. е. своего рода педикюр за кравите.

Перфектната комбинация представлява съчетание на мекото гумено покритие с определените зони с абразивни качества, които като фина пила изтъркват по-малко, но непрекъснато копитния рог. Те са тествани в продължение на години в редица ферми. Там където копитните болести преди са били голям проблем, сега те са само забравен такъв. Една нова ферма за свободно боксово отглеждане и една от стар тип, където кравите са вързани и трябва да се реконструира, предявяват различни изисквания към тази система за покриване на пода. И двата случая обаче гумените покрития се монтират около поилките, тъй като тези области най-често се посещават от животните.

Същевременно фермерите и стопаните не трябва да се забравят нещо много, много важно – хигиенните условия също са от съществено значение за здравния статус на копитата.

Посочените аргументи трябва да се имат предвид, когато се проектират обори и помещения за отглеждане и обслужване на животните, както и при анализиране на актуалното състояние на дадена кравеферма.

Оставете коментар