Скала за преценка на куцотата и здравословното състояние на крайниците при кравите

Във фермите трябва да се извършва непрекъснат мониторинг. Той налага фермерите да бъдат отворени за неочакваните обстоятелства и събития. Също така те трябва да бъдат критични по отношение на изисквания, критерии и приети норми от страна на съответните специалисти. Всяко едно събитие във фермата трябва да се анализира внимателно. Редовно да се дава отговор на въпросите: „Какво всъщност виждам ? Нормално ли е това ?”

В тази връзка компетентното мнение или съвет на специалистите – ветеринарен лекар или зооинжинер, дадени своевременно биха могли да се окажат златни.

         Преценката на здравословния статус на крайниците при кравите е с голяма практическа значимост. Навременното разпознаване на различни болести на опорно-двигателния апарат има значение не само за своевременната борба срещу самите тях, но допринася и за намаляване на безплодието, проблемите с млечната жлеза и в крайна сметка води до удължаване на експлоатационния живот и икономическата ефективност от този отрасъл.

Steven L. Berry описва методика за преценка, която масово е навлязла в практиката в много страни. Тя се прилага за отделни крави. Сумирани резултатите представят общото здравословно състояние на стадото.

Най-точно самата преценка се извършва от ветеринарен лекар. Как се процедира. На изследваната крава трябва да се осигури спокойно и свободно придвижване, върху равна, твърда и нехлъзгава повърхност. Наблюдава се също и по време на покой. На базата на получените резултати състоянието на крайниците може да бъде оценено по пет степенна скала.

Оценка № 1 се присъжда на здравите крави. Отразява  нормалния ход на една здрава крава. Животното стои и върви нормално. Всички копита са сигурни и стабилни при вървеж, като задните достигат следите от предните. Приемът на храна е нормален, а млечността е оптимална

Фиг. 1

Оценка №1 По време на покой и придвижване гръбначния стълб (гърба) е равен и хоризонтален.

Оценка № 2 се дава на кравите с леко куцащ вървеж. При покой кравата стои нормално, при придвижване обаче леко изкривява гръбнака си. При вървеж държи главата си ниско долу и изпъната напред. Вървежът е с със съвсем леки отклонения (куцане). Тази оценка налага незабавно  изясняване на първопричината за отклоненията от нормата и лекуване. Приемът на храна е намален с 1%

Фиг. 2

Оценка № 2. По време на покой и стоене гръбначния стълб (гърба) е равен и хоризонтален, а при придвижване се наблюдава леко изгърбване. Това налага да се извърши преглед и обслужване на копитата.

При оценка № 3 съществува средностепенна куцота. Както при покой, така и при придвижване, кравата се изгърбва. От време на време извършва скъсени крачки. Приемът на храна намалява с 3%, а млечността с 5% ! Кравата трябва да бъде незабавно лекувана.

Фиг. 3 Оценка №3 По време на покой и придвижване гръбначния стълб е изкривен нагоре.

Оценка № 4 получават куците крави. Животното стъпва много внимателно. Щади и предпазва едно или повече копита. Държи гърба си изкривен, както при стоене, така и при придвижване. Приемът на храна намалява с 7 %, а млечността с 17 % ! Касае се за болна крава, която трябва да бъде системно лекувана, възможно най-скоро. Изгледите за пълно оздравяване са минимални.

Фиг. 4 Оценка № 4- Високостепенна куцота.

Оценка № 5 получават тежко куцащите крави. Гръбнакът на кравата е силно извит. Единият си крак опира земята само за секунда. Придвижването е силно затруднено. Кравата  остава да лежи или изпитва огромни затруднения да се изправи. Приемът на храна намалява с 16 %, а млечността с 36 %. В тези случаи би могло да се обобщи, че се касае за болна крава, която изисква скъпо интензивно лечение и продължителна ветеринарномедицинска помощ.

Фигура 5. Оценка № 5. Обикновено куцотата е толкова силно изразена, че не е необходимо да се прави преценка на изкривяването на гръбначния стълб. 

Когато броят на животните с оценка 2 и 3 нараства, незабавно трябва да се предприемат мероприятия за подобряване на здравословното състояние на копитата и за оздравяване на стадото. Самата преценката на състоянието на крайниците показва недвусмислено, че извършването им е необходимо. Индиректното влияние на копитния проблем върху общия статус на засегнатото животно е очевидно, когато се направи преценка на приема на фуражи и продуктивността. Да се има предвид, че кравите получили оценка 3 или повече много трудно ще се заплодят !

Фермерите и гледачите трябва да знаят, че младите и подрастващите животни също биха могли да страдат от копитни проблеми  и заболявания. Особено в някои ферми проблемите настъпват в много ранна възраст.

Да не си затваряме очите за ставащото във фермата !

Оставете коментар