Бременните крави също могат да се разгонят !

Понякога се установяват някои отклонения от нормалното протичане на бременността при кравата. В повечето случаи те не са фатални и без външна намеса от страна на човека не водят до аборт. Такова е разгонването след заплождане – явление, което макар и по-рядко срещано е важно, тъй като непознаването му в определени случаи има фатални последствия. Всъщност би могло да се касае за две различни състояния.

При първия случай еструсът не настъпва при бременно, а при считано за такова животно. Това може да е свидетелство за две неща. Първата възможност е, ако е настъпил аборт и установения еструс е начало на един нов полов цикъл. Понякога въобще не е настъпило заплождане. Всичко това налага незабавното извършване на гинекологичен преглед за доуточняване на състоянието. Трябва да се има предвид, че установяването на ранна бременност, не винаги е гаранция, че тя ще продължи докрай. Сравнително често явление е ембрионална смъртност, наречена още ранен аборт. Причините за настъпването й биха могли да бъдат най-различни и не са напълно изяснени, но все пак, ако е масов проблем би трябвало да се търси инфекциозен причинител, хормонален дисбаланс в организма или най-често сериозни грешки при храненето и съставянето на дажбата.

Във втория случай кравите наистина са бременни. Според някои автори проблемът засяга 8 до 10 % животните. Най-често бременните крави се разгонват през първата половина между третата седмица и 4-я 5-я месец, еднократно, а понякога и неколкократно. Еструсът в тези случаи протича със слабо изразени признаци, едва доловимо или продължава за много кратък интервал от време 4- 10 часа. Външните полови органи са едематизирани слабо, забелязват се оскъдни бистри изтечения. Някои от животните позволяват дори да бъдат заскочени от другите крави. При извършване на изследване от ветеринарен лекар изненадващо се установява нормална бременност. Като основна причина за това се приема свърхпродукцията на естрогени. Среща се по-често при по-възрастните животни. Съществен проблем е, когато животните се разгонят на 21-я ден след последния фертилен еструс (когато вече са бременни). Доказването на бременността през този период е изключително трудно (дори с видеозон), и на практика е невъзможно. Изкуственото осеменяване на такива животни, може да предизвика спукване на околоплодните обвивки и аборт, често последван от трайно безплодие. Малко по-различна е ситуацията, ако разгонването е през по-късна бременност. Тогава тя би могла да бъде установена лесно и би било груба грешка, ако “на сляпо” се прилагат някои лекарствени средства или пък се извърши изкуствено осеменяване водещи до аборт. Тогава той протича явно (изхвърляне на вече оформено теле) и нерядко би могло да бъде повод за сериозни драми.

Оставете коментар