Възможност за интензификация на размножителния процес при свинете

В 21 век възможностите за комуникации и транспорт са почти неограничени. Глобализацията е логично следствие от това. Световната търговия става факт. Технологиите в земеделието и по-специално реподукцията при кравите и свинете следват тези тенденции. Предлагането пред крайните клиенти е много голямо, техните вкусове стават все по-капризни. За да оцелеят производителите на свинско месо трябва да посрещнат предизвикателствата на тази световна надпревара.

В днешно време европейските свиневъдни ферми не биха могли да окажат влияние върху редица важни аспекти определящи рентабилността на тяхната продукция. Такива са непостоянния характер на цените на фуражите, нарастващите разходи свързани със заплащането на труда, повишените изисквания към технологиите на хранене и отглеждане, определящи доброто благосъстоние на животните, продиктувани от претенциите на консуматорите. Отрасловите изисквания стават все по-строги. Всичко това допълнително натоварва производствените разходи и себестойността на продукцията. Европейските производители могат да компенсират своето изоставане, чрез оптимизиране на селекцията и подобряване на мениджмънта на репродуктивния процес. Свиневъдите трябва да поемат разноските и засилят своето внимание като инвестират в такива области като генетика, мениджмънт на фермата, подобряване на условията на отглеждане, правилен ремонт на стадата и интензификациция на размножителния процес. Тези, които мислят за бъдещето, ще дадат предимство на най-модерните и същевременно социално приемливи технологии и ресурси.

Ясно е, че не само в световен, но дори и регионален план възможностите на нашите свиневъди да окажат влияние върху тези процеси в най-добрия случай са скромни.

Както беше отбелязано един от начините за снижаване на рентабилността е интезификацията на размножителния процес. Като понятие това включва въвеждането на система от мероприятия, които ще доведат до по-ранното заплождане на подрастващите свине, синхронизиране на еструса, заплождането и раждането при една производствена група, скъсяване на интервала от време между две раждания, увеличаване на плодовитостта и големината на прасилото. Пътят за осъществяването и детайлното описание на всяко едно от тези мероприятия ще бъде разгледано в следващи материали. От значение са храненето и технологиите, температурата в помещенията, породата, квалификацията на обслужващия персонал, здравословното състояние и възрастта на животните, вида на използуваните медикаменти, премикси и фуражни добавки. Независимо обаче от спецификата на всяка схема за управление на фермите, избрания път и стратегия, ролята на отделния индивид в стадото отпада. Цялото производствено предприятие представлява една система, един механизъм или дори един организъм.

Би трябвало да се подчертае ролята в тази връзка на синтетичните прогестеронови препарати. Те позволяват извършването на т. нар. групов мениджмънт в свиневъдството.

Основните предимства на приложението им са няколко.

1. Представляват най-доброто средство за синхронизиране и индуциране на еструс при свинете.

2. Водят до подобряване на репродуктивните показатели чрез: повишаване на заплодяемостта, намаляване на ембрионалната смърност, увеличаване на прасилата и броя на опрасените свине.

3. Приложението на синтетичните прогестеронови аналози в свиневъдството спомага за борбата с различни репродуктивни заболявания при този вид животни, особенно при първескините.

4. Те са евтини, без странични действия, достъпни и лесни за приложение в практиката.

Оставете коментар