Двуплодната бременност при кобилата е нежелана

През последните години отглеждането и развъждането на конете у нас бележи значителен ръст. Успоредно с местните, се внасят и много скъпи и ценни екземпляри от чужбина. Отглеждането на този вид животни е свързано и с някои специфични особености, една от които е предмет на настоящия материал.

При кобилите макар и много по-рядко, бременността също би могла да бъде двуплодна. Вероятността да бъдат заченати близнаци е по-голяма:

– при чистокръвните животни, в сравнение с примитивните, като при понитата този процент е най-малък;

– при кобили на възраст от 10 до 15 години;

– когато заплождането стане в средата на развъдния сезон;

– при приложение на някои хормонални препарати, с цел стимулиране настъпването на овулацията.

Двуплодната бременност при кобилата е крайно нежелана поради редица причини. Капацитетът на матката при този вид животни не позволява пълноценното износване на две кончета. Последствията от това са най-различни. Най-често настъпва аборт. Понякога през късната бременност умира само единият плод, следствие на което той мумифицира. Този момент външно се манифестира с преждевременно развитие на млечната жлеза и лактация, което би могло да учуди собствениците на животните. Установено е, че само в 10% от случаите двуплодната бременност се износва докрай и само в 15 % от тях се раждат две живи кончета. Понякога и двата приплода са недоразвити и неоформени. Най-често обаче при близнене, едното новородено е недоразвито и умира в рамките на няколко дена. Второто макар и да преживее, често боледува и не намира своя пълноценна реализация (конни състезания, изложби и т. н.).

Близненето е рисковано и за кобилата. Раждането почти винаги протича трудно, тъй като съществува диспозиция на плодовете. Често кобили, които са родили близнаци след това се заплождат много трудно.

В почти всички случаи, при този вид животни се касае за двуяйчни близнаци, следствие овулирането на два или повече фоликула.

Всъщност оплождането на две яйцеклетки не винаги е гаранция, че след това ще се развие двуплодна бременност. При проведени по-детайлни изследвания през последните години е установено, че до 35-я ден от бременността при 2 % от кобилите се установяват по два ембриона. След това обаче, при част от животните през по-късните периоди на бременността се установява един плод, последвано от нормално раждане на едно напълно развито конче. Следователно природата е създала механизъм, който регулира и да свежда до минимум нежеланата двуплодна бременност. Все още не е известен точния механизъм на този процес, който по своята същност той представлява частична ембрионална смъртност. Най-интересното е, че той настъпва до 36-я ден – началото на плацентацията.

За разлика от много други проблеми свързани с отглеждането на животните, двуплодната бременност може да бъде решена само от ветеринарен лекар. За тази цел е необходимо най-ранното диагностициране на наличието на два ембриона. Най-добре е това да стане между 13-я и 15-я ден. Това е възможно единствено посредством използуването на видеозон. Каква терапия би могло да се предприеме ?

1. Механично премачкване на единия ембрион при ултразвуков контрол. Необходимо е това да се осъществи преди 18-я ден. По-късно също е възможно, но тогава съществува опасност да бъде прекъсната напълно бременността. Приложението на този метод ще доведе до оцеляването и размножаването на индивиди, които би трябвало да загинат още по време на ембрионалното си развитие. Затова, ако съществува някаква генетическа предразположеност към близнене, в бъдеще това може да е причина за постепенното му увеличаване при този вид животни.

2. Най-евтино и достъпно е медикаментозното прекъсване на бременността. В тези случаи се изключва напълно възможността от усложнения и аномалии свързани с двуплодната бременност. Най-успешно аборт се индуцира до 36-я ден.

3. Някои автори препоръчват гладната диета. Усещайки дефицита на хранителни вещества, саморегулаторните процеси се включват и майката „изгонва” единия плод, за да оцелее другия. Макар и понякога успешен, този метод има и недостатъци. Майката слабее и не съществува никаква гаранция затова, че няма да загинат и двата плода. Понякога, дори и след силно изтощаване на кобилата, бременността си остава двуплодна. Така че, при всички случаи се налага един по-нататъшен контрол, осъществяван най-добре посредством видеозон.

Оставете коментар