ДИАГНОСТИКА И ЛЕКУВАНЕ НА АНДРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ КУЧЕТО И КОТКАТА