ЕМБРИОФЕТАЛНО РАЗВИТИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА БРЕМЕННОСТТА