Заплождане и бременност при зайкинята

Пубертетът при заека настъпва рано, на 10-12 седмична възраст, но включването му в репродуктивния процес по-късно, в зависимост от скорозрелостта. Така женските от породите Бял новозенландски и Калифорнийски, които са най-скорозрели се включват в репродуктивния процес на 4,5-5, а мъжките на 5,5 месечна възраст. Женските от породите Чинчила и Виенски син се заплождат за първи път на 6-7 месечна възраст, а мъжките се използват за разплод 1-2 месеца по-късно. Къснозрелите породи, като Белгийски великан се размножават едва след достигане на 8-10 месечна възраст. По-късно, заплождането е трудно, особено ако зайкините затлъстеят.

Най-изгодно е ако зайците се озползват за разплод не повече от три години, тъй като в по-напреднала възраст плодовитостта им рязко намалява. При интензивното им отглеждане, особенно при скорозрелите породи този период намалява до 2-2,5 години.

Зайкинята може да се запложда през всички сезони. Най-благоприятни са ранната пролет и началото на лятото. През горещините, бременността е рискована. В нашата страна зайкините се заплождат най-трудно през август. Заплождане и раждане може да се предвиди дори и през зимните месеци, стига да са създадени условия за това. Необходимо е температурата в помешенията да се запазва винаги положителна. В тези случаи в родилното съндъче трябва да се постави голямо количество постеля. Най-масово у нас се практикуват до 4 раждания за една година. Всеки сам трябва да прецени, кой са най-благоприятните във фуражно и климатично отношение сезони за дадения район.

За да забременее женската трябва да е разгонена, т. е. в организма й настъпват промени, които гарантират срещата между мъжките и женските полови клетки и осъществяването на заплождането. По време на разгонеността зайкинята е възприемчива, проявява полова възбуда и допуска да бъде покрита от мъжкия. Овулацията (отделянето на яйцеклетките) при зайкинята е посткоитална. Това ознчава, че тя се индуцира от половия акт.

Най-широко в нашата страна е разпространено естественото осеменяване. То дава много добри резултати. За редовното заплождане на 50 зайки се предвиждат да има 5-7 мъжки. Как се определя подходящия момент за покриване ? Разгонената зайка е неспокойна, възбудена и без апетит. При хващане, тя прикляква и заема специфична поза за съешаване. Често зайкинята се търка в стената на клетката и търси контакт с други себеподобни. Понякога разгонеността при зайкинята е тиха и тогава най-точно тя може да бъде открита от мъжкия. От най-голямо значение е наблюдаване на промяната в цвета на вулвата. Тя трябва да розова или зачервена, което гарантира заплодяемост над 75 %. Ако цветът й стане тъмночервен, това означава, че разгонеността отминава, а ако е бледа – трябва да се изчака, все още е рано.

През летния период е най-добре скачката да се осъществява сутрин по-рано или в късния след обяд, а през зимата през деня. Високите и ниските температури оказват неблагоприятно въздействие върху заплодяемостта. Съешаването става винаги в клетката на мъжкия, който трябва да се отглежда самостоятелно. Покриването е бързо и краят му се отбелязва с това, че мъжкия пада назад или настрани и издава специфичен тон. Зайкинята трябва да бъде покрита 1-2 пъти, в противен случай мъжкия се изтощава.

Съществуват три основни системи за развъждане на зайците след раждането. При първата означена още като екстензивна женската се запложда, когато малките се отбият, след 6-та седмица. Използва се най-често от любители. При втората система, която се означава като полуинтензивна, заплождането е 10-12 дни след раждането. Тази система се използва най-широко при промишлено развъждане на зайци. При третия вариант, интензивната система, намираща приложение в най-развитите в зайцевъдно отношение страни (Италия, Франция и Испания) заплождането е още на 2-я ден след раждането.

Бременността при зайкинята продължава средно около 30 дни. Варира от 28 до 32. Препоръчва се съндъчето, в което трябва да бъде гнездото да се постави още преди 28-я ден.

Най-сигурния и точен начин за установяване на бременността е чрез използване на ултразвуков апарат. По този начин това е възможно още на 8-я 9-я ден. Тогава изследващия ветеринарнарен лекар може да установи приблизителния брой на ембрионите. Ултразвуковата диагностика позволява и извършване на мониторинг на бременността и феталното развитие, т. е. контролиране на протичане на бременността. Във всеки един момент може да се установи жизнеността на плодовете, тяхното развитие, и евентуално при раждането, дали има все още неевакуирани плодове. Чрез ултразвуковото изследване може най-рано и точно да се определи настъпването на аборт.

Бременността може да се определи и чрез палпиране (опипване) на коремната стена, но този метод който е намирал широко приложение в миналото понастоящем се използва рядко, защото е несигурен, а освен това е и опасен, тъй като следствие притискането може да се увредят развиващите се ембриони.

За бременните зайкини трябва да се полагат специални грижи. Необходимо е да се отстрани силния и дразнещ шум, който може да плаши женската. Тя прави резки необуздани движения, удря се в стената на клетката, което може да предизвика аборт. Почистването на клетката трябва да е внимателно, като се изчаква търпеливо отместването на женската. Необходимо е да се избягва ненужното улавяне, фиксиране и стресиране. Инвентарът трябва да се почиства и дезинфекцира редовно. От особено значение е правилното хранене, което трябва да се осъществява с висококачествени фуражи – сено и гранули. Опасна е и не трябва да се допуска рязката смяна на фуражите, особено даване на зелена неувяхнала трева.

Понякога след съешаването не настъпва олождане и въпреки че настъпва овулация се развива т. нар. лъжлива бременност. Тя продължава до 20-на дни. През това време зайкинята изглежда като бременна. Млечната й жлеза набъбва и при опит дори може да се издои малко мляко. Към 17-я 18-я ден зайкинята става неспокойна, скубе пух и започва да си приготвя гнездо. Внезапно след 1-2 дни поведението й рязко се променя, узряват нови фоликули и тя се разгонва неочаквано.

Лъжливата бременност настъпва при:

-ниска оплодителна способност на мъжкия;

– възпалителен процес в женската полова система;

-изтощаване следствие пренатоварване на женския организъм;

-недохранване и недоимъчни заболявания. В определени случаи с среща и допълнителното заплождане, означено още като суперфетация. Вече бременната женска се запложда повторно. Зайчетата се раждат на два пъти през интервал до 10 дни. Нерядко обаче настъпват аборти или раждане на мъртви и недоразвити приплоди. Поради това суперфетацията е нежелана и не трябва да се допуска в практиката.

Оставете коментар