Защо овцете и козете не се разгонват през естралния сезон?

Овцете и козите са сезонно полиестрални, т. е. те се разгонват неколкократно, докато се заплодят през един лимитиран период през годината. За овцете това са месеците юли, август и септември, а козите през есента. През останалата част от годината животните или са бременни, а след раждането настъпва продължаващ няколко месеца анеструс. Ясно е, че за патологично неразгонване (анеструс, ациклия) се говори, когато овцете и козите не се разгонват по време на размножителния период. Като естествено последствие от това е тяхното незаплождане.

Анеструса е само външна изява на някакъв патологичен процес протичащ в организма. Понякога разгонването може да не бъде регистрирано въпреки неговото наличие. В известна степен причините за ациклия при младите и възрастните животни се различават. За условията на практиката фермерите трябва да имат предвид следните фактори, които могат да доведат до липса на еструс:

– по-късно настъпване на пубертета, следствие непълноценно функциониране на някои регулаторни системи в организма. В този случай трябва да се изчака още 1-2 месеца или да се предприеме хормонално третиране.

– инфантилизъм, недостатъчно развитие на подрастващия организъм. Най-често се свързва с неблагоприятни условия на хранене и гледане.

– прехранване и прекомерно угояване. Някои стопани се престарават. Отглеждат овцете като домашни любимци. Те затлъстяват, следствие което не се разгонват и не се заплождат. В тези случаи е необходимо да се редуцира дажбата и да се повиши двигателната активност на животните.

– Наличие на уродства и аномалии.

– Определени растения като люцерна, детелина, царевичния силаж, някои леторасли и др. съдържат голямо количество фитоестрогени и естрогеноподобни вещества (изофлавони и кумариноподобни субстанции), които са еднакво вредни както за младите и подрастващи животни така и за по-старите. При плесенясване на фуражите основна роля играе микотоксина зеараленон. При засегнатите овце и кози настъпва преждевременно развитие на вимето и поява на маточни възпаления и яйчникови цисти, както и оток на външния полов орган. При отделни животни може да настъпи дори маскулинизиране. Необходимо е фуражите да бъдат сменени незабавно.

– Изразен недостиг и недоимък на някои хранителни вещества – протеини, въглехидрати, витамин и минерали, готварска сол.

– Неблагоприятен светлинен режим, особенно при оборно отглеждане. Въобще оборния режим при овцата и козата не трябва да се допуска. Това са видове които са предназначени за пасищно отглеждане.

– Силно отслабване и изтощаване при възрастните животни, най-често след раждане на близнаци и тризнаци и продължителна и обилна лактация. Всъщност разгонването настъпва след изминаване на различен интервал от време отбиване на агнетата. Продължителността му зависи от породата, лактацията, годишния сезон. Често не е извършена необходимата подготовка за случната кампания.

– След ембрионална смърт. Половият цикъл се блокира от перзистиращо жълто тяло. И макар че животните се приемат като бременни, в един момент се оказва че не са. Това състояние се означава като лъжлива бременност.

– Понякога някои животни се разгонват, без това да бъде забелязано. Така след покриване те забременяват и може да се окаже, че ациклията в случая е съвсем нормална и физиологична. Преди да се бракуват такива „проблемни” животни, трябва да бъдат изследвани с видеозон за да се избегне една фатална грешка. Във всички случаи, когато е имало контакт с мъжки животни (съвместно отглеждане, по време на паша или др.) трябва да се изключи наличие на бременност.

– Общо нарушение на здравословното състояние и паразитози. Задължително овцете и козите трябва да се обезпаразитяват минимум два пъти в годината – пролет и есен.

– Различни генитални инфекции предизвикващи възпаление на яйчниците.

– При животните не е характерно преустановяване на репродуктивните функции с напредване на възрастта. Въпреки това, при възрастните овце и кози по-често настъпва продължителен анеструс, факт който все още не е намерил задоволително обяснение. Вероятно и при тези видове с напредване на възрастта при известен процент от животните угасва половата активност.

За уточняване на диагнозата е необходимо да се извършат следните по-специфични изследвания: ехография и определяне на прогестерона. Високите нива на този хормон са свидетелство за функциониращо жълто тяло в яйчниците (гравидно, периодично или перзистиращо). По-неблагоприятна е ситуацията, когато след няколко измервания, нивата на прогестерона остават ниски, свидетелство за една хормонална дисфункция.

Какви лечебни мероприятия биха могли да се предприемат при ациклия ? Ветеринарният лекар извършва третиране с хормонални препарати (гестагени, простагландини, гонадотропни хормони и витамини) по определена схеми. С ефект в чужбина се прилага мелатонин под формата на имплантанти. Фермерите трябва да променят:

– светлинния режим, тъмната част на денонощието да е между 14-16 часа. Всъщност на практика това се гарантира, като не се допуска изкуствено осветяване на овчарниците и оборите;

– Внезапно засилване на дажбата и добавяне на фуражи с високо съдържание на протеини и витамини ( покълнал ечемик);

– Редуване на солно-безсолна диета. Добавяне на брикети за близане съдържащи различни минерали.

– Животните страдащи от хронични заболявания – пневмонии, диарии, слабите и неподдаващите се на терапия трябва да се бракуват своевременно, тъй като представляват бреме за животновъда.

Оставете коментар