Извръщане и изпадане на матката при кравата след раждане

Представлява спешно, а понякога драматично състояние при кравите, при което непосредствено след раждане матката се извръща и изпада навън. Кои са предразполагащите причини, водещи до настъпване на това опасно страдание:

1. Генетическа предразположеност при определени животни. В тези случаи, връзките които задържат половия апарат са по-разхлабени и често при такива крави, още по време на бременността изпада влагалището, като червен мехур. Предава се по наследство от майка на дъщеря и такива животни трябва да бъдат изключени от разплод своевременно.

2. При трудно раждане, след усилена екстракция на плода, особено когато родилния път е сух. При оказване на акушерска помощ и изтегляне на телето, тъй като то се притиска плътно, засмуква и се създава вакуум, при което върха на матката се извръща обратно и по този начин се създават условия за нейното изпадане навън.

3. При неподходящо медикаментозно третиране по време на оказване на акушерска помощ. Така например инжектирането на високи дози окситоцин предизвиква силни маточни контракции, които от своя страна са причина за изпадане на матката.

4. Гладуване и недоимъчни заболявания. Опити за грубо отстраняване на плацентата след раждане, особено в случаите когато се завърже някаква тежест.

Какви признаци показват животните ? Непосредствено след раждане на телето от външния полов орган се появява непрекъснато нарастващ червен мехур. Обикновено за минути той става с големината на чувал и провисва почти до земята. Вижда се вътрешната стена на матката – покрита с карункули. Обикновено плацентата все още не е отделена. Отначало цветът на изпадналата матка е бледорозов до червен, животното е неспокойно. Следствие нарушеното кръвоснабдяване на изпадналата част постепенно цветът става по-тъмен. Кравата започва да се напъва силно. Дори може да ляга и да става често. Ако не се вземат бързи мерки, ситуацията се усложнява. Изпадналият орган се замърсява с фекалии, постеля и други нечистотии. Нараняванията (при настъпване от други животни, разкъсване от остри предмети, премачкване) са с много опасни последствия. Освен че те отварят врата за инфекции, могат до станат причина за масивен кръвоизлив.Уринирането също се нарушава, следствие прегъване на пикочния мехур. Засегнатите крави стават все по-неспокойни, общото състояние започва да се влошава, и ако не се предприеме незабавно обратно вправяне на изпадналия орган, настъпват некротични процеси (гангрена), матката посинява, развива се интоксикация, а това би могло да се счита като предвестник на фаталния край.

Изпадането на матката след раждане налага оказване на незабавна специализирана ветеринарномедицинска помощ.

Какво трябва да направят стопаните преди визитата на ветеринарния лекар.

След отелване винаги да се контролира състоянието на родилката. Тя трябва да се наблюдава внимателно, а помещението да е добре осветено. В случай, че от външния полов орган се подаде червен непрекъснато нарастващ мехур е необходимо:

1. Със свита в юмрук ръка да окаже внимателен противонатиск, който да предотврати по-нататъшното изпадане на матката.

2. Ако въпреки положените усилия тя изпадне кравата трябва незабавно да се премести внимателно в самостоятелно помещение.

3. Да се осигури дебела сламена постеля или дървен под. Опасно е травмирането на матката върху твърди циментови или асфалтови подове, контакта й с пясък, почва или замърсена постеля.

4. През зимните месеци съществува опасност от преохлаждане на матката. Това трябва да се има предвид.

5. Всички остри и режещи предмети трябва да се отстранят от помещението.

6. Най-добре е кравата да се върже изкъсо, като по този начин се ограничи двигателната й активност.

7. Да вземе голям чист чаршаф, който да се подложи под изпадналата матка, особено необходимо, ако животното е легнало.

8. В една кофа с чиста хладка вода да се постави малко калиев перманганат, така че получения разтвор да е с бледо розов цвят и внимателно да се измие изпадналата матка.

9. Смяна на чаршафа и внимателно обвиване на матката с нов чист чаршаф, който предварително да се навлажни с хладен разтвор на калиев перманганат и периодически да се облива с него

10. Ако се касае за топлите сезони, освен всичко друго, покриването на изпадналия орган с плат ще предпази и от вредното въздействие на летящите насекоми – мухи и др.

11. Желателно е задницата на животното да се намира на по-високото място в помещението.

След пристигането си ветеринарният лекар осъществява вправяне и обратно репониране на матката. Често за тази цел освен сръчност, познания и определени умения е необходима и огромна физическа сила. Поради тази причина е желателно собствениците на животни предварително да подсигурят надеждни помощници. Ветеринарният лекар нанася специални шевове и извършва необходимото медикаментозно третиране, които предотвратяват обратното изпадане на матката и настъпване на евентуални усложнения.

Ако не се касае за ценни животни, с оглед на това че съществува риск от повторно изпадане на матката след следващо раждане е желателно след оползотворяване на млякото от лактацията засегнатите крави да се бракуват. Ако въпреки всичко стопаните желаят и да ги използват отново за разплод и мляко е необходима де се има предвид и де се спазват следните по-важни неща:

1. След изпадане на матката съществува повишен риск от възникване на следродилни възпалителни процеси, които ако не се лекуват своевременно ще доведат до трайно безплодие.

2. Следващите бременност и раждане изискват да бъдат под непрекъснат контрол и извършване на определени мероприятия, които ще предотвратят повторното изпадане на матката. Какви точно ще научите от ветеринарния лекар !

Оставете коментар