Изпадне на матката при овцата и козата след раждане

Представлява спешно, а понякога драматично състояние, което се среща най-често при козата и по рядко при овцата. Непосредствено след раждане матката се извръща и изпада навън. Среща се както след нормално, но най-често след затруднено раждане. Установяват се две степени – при първата се наблюдава само леко извръщане на матката, а при втората тя изпада изцяло навън.

Кои са предразполагащите причини, водещи до настъпване на това опасно страдание ?

На първо място това е генетическа предразположеност при определени животни. В тези случаи, връзките които задържат половия апарат са по-разхлабени. Възможно е още по време на бременността, като червен мехур да изпадне влагалището (понякога дори и ректума). Предава се по наследство от майка на дъщеря и такива животни трябва да бъдат изключени от разплод своевременно. Друго предразполагащо условие е трудното раждане, след усилена екстракция на плодовете, особенно когато родилния път е сух. При оказване на акушерска помощ и изтегляне на приплодите, се създава вакуум, при което върха на матката се извръща обратно и по този начин се създават условия за нейното изпадане навън. Друг фактор е неподходящото медикаментозно третиране по време на оказване на акушерска помощ. Така например инжектирането на високи дози окситоцин предизвиква силни маточни контракции, които от своя страна са причина за изпадане на матката. Най-често това страдание са среща при многоплодна бременност или при маточна атония по време на раждането. Гладуването и недоимъчни заболявания също оказват своята роля. При опити за грубо отстраняване на плацентата след раждане, особено в случаите когато се завърже някаква тежест, често изпада матката.

Какви признаци показват животните ?

Трябва да се прави разлика между пресните случаи и тези при които е минало известно време. Вторите са типични при стадно отглеждане на животните, когато не се обръща достатъчно внимание на отделните индивиди и раждането протича без надзор.

В първия случай, непосредствено след раждането, от външния полов орган изпада матката – червено, месесто образувание, по повърхността на което се откриват множество, подобни като панички карункули (вж. снимката). Тя е с наситено червен цвят. Често плацентата не е отделена и виси, захваната за карункулите. С изминаване на няколко часа, цветът на матката става тъмночервен, до леко синкав. Повърхността й се зацапва с постеля, слама, пръст и други нечистотии. Нерядка се установяват и наранявания. С прогресиране на състоянието, матката става тъмно лилава, до черна, свидетелство за настъпила тъканна смърт. В тези случаи прогнозата е неблагоприятна.

Как всъщност се развиват промените в общото състояние на засегнатите животни. В началото първите 1-3 часа, родилката е неспокойна, не се грижи за своите рожби. Пулсът и дишането са учестени. Въпреки това, някои животни не показват сериозни отклонения и дори могат да приемат храна. Млечната секреция е силно намалена. Уринирането също се нарушава, следствие прегъване на пикочната тръба (уретрата). След няколко часа състоянието се влошава рязко. Животните залежават. Главата се отпуска. Дишането се учестява още повече, установява се отбиване. Ако не се предприеме незабавно обратно вправяне на изпадналия орган, настъват некротични процеси (гангрена), матката посинява, развива се интоксикация, а това би могло да се счита като предвестник на фаталния край. Особено чувствителни са козите, при които не рядко може да настъпи шоково състояние последвано от бърз смъртен изход.

Указание за съществуващи вътрешни кръвоизливи е избледняването на конюнктивите, които могат да станат дори порцеланови. Ако раждането съвпадне с по-топлите периоди от годината (март, април), матката се напада от насекоми. Понякога тя бива разкъсана от кучета или гризачи.

Изпадането на матката след раждане налага оказване на незабавна специализирана ветеринарномедицинска помощ !

Какво трябва да направят стопаните преди визитата на ветеринарния лекар.

Винаги да се контролира състоянието на родилката. Тя трябва да се наблюдава внимателно, а помещението да е добре осветено. В случай, че от външния полов орган се подаде червен непрекъснато нарастващ мехур е необходимо: със свита в юмрук ръка да окаже внимателен противонатиск, който да предотврати по-нататъшното изпадане на матката. Ако въпреки положените усилия тя изпадне овцата или козата трябва незабавно да се премести внимателно в самостоятелно изолирано помещение. Да се осигури дебела сламена постеля или дървен под. Опасни са травмирането на матката върху твърди циментови или асфалтови подове, контактът й с пясък, почва или замърсена постеля. През зимните месеци съществува опасност от преохлаждане на матката, което не трябва да се позволи. Затова помещенията трябва да са сухи и топли. Всички остри и режещи предмети трябва да се отстранят. Най-добре е родилката да се върже изкъсо, като по този начин се ограничи двигателната й активност. Да вземе чист чаршаф, който да се подложи под изпадналата матка, особено необходимо, ако животното е легнало. В една кофа с чиста хладка вода да се постави малко калиев перманганат, така че получения разтвор да е с бледо розов цвят и внимателно да се измие изпадналата матка. Необходимо е периодична смяна на чаршафа и внимателно обвиване на матката с нов чист чаршаф, който предварително да се навлажни с хладен разтвор на калиев перманганат и от време на време да се облива с него. Ако се касае за топлите сезони, освен всичко друго, покриването на изпадналия орган с плат ще предпази и от вредното въздействие на летящите насекоми – мухи и др. Желателно е задницата на животното да се намира на по-високото място в помещението. Тъй като новородените може и да не засучат, успоредно с грижите за майката, трябва да се гарантира и прием на коластра от приплодите.

След пристигането си ветеринарният лекар осъществява вправяне и обратно репониране на матката. За тази цел се изискват сръчност, познания и определени умения. За разлика от едрите преживни, при овцата и козата работата е значително по-лека. Често при правяне на матката, задните крайници се вдигат нависоко. След като се възстанови нормалното й местоположение, в матката се поставят антибиотици под формата на комперти (смещи). Ветеринарният лекар нанася специални шевове и извършва необходимото медикаментозно третиране, предотвратяващи обратното изпадане на матката и настъпване на евентуални усложнения. В продължение на няколко дни животното трябва да се третира с антибиотици, което ще спре развитието на инфекция.

Ако не се касае за ценни екземпляри, с оглед на това че съществува риск от повторно изпадане на матката след следващо раждане, е желателно след оползотворяване на млякото от лактацията засегнатите животни да се бракуват. Ако въпреки всичко стопаните желаят и да ги използват отново за разплод и мляко е необходима де се има предвид и да се спазват следните по-важни неща: След изпадане на матката съществува повишен риск от възникване на следродилни възпалителни процеси, които ако не се лекуват своевременно ще доведат до трайно безплодие. Следващите бременност и раждане изискват да бъдат под непрекъснат контрол и извършване на определени мероприятия, които ще предотвратят повторното изпадане на матката. Какви точно ще научите от ветеринарния лекар !

Оставете коментар