Какво представлява плацентофагията при животните

Изяждането на плацентата от майките след раждането се означава като плацентофагия. Това явление се наблюдава при много видове животни, вероятно дори и при морските бозайници.

При домашните животни плацентофагията се среща по правило при месоядните и свинята, рядко при кравата, овцата и козата и по изключение при кобилата, като по-често се случва този вид животни само да ближе или дъвче плацентата.

Причините за плацентофагията не са напълно изяснени. Съществуват различни хипотези: стремеж към почистване на “гнездото на раждането и заличаването на следите” и по този начин предпазване от евентуални врагове; необходимостта от приемането на голямо количество белтъчини, така необходими в този момент; в плацентата се съдържат определени хормони и поемането им би стимулирало млечната жлеза, както и инволуцията на матката, а някои автори считат че плацентофагията при тревопасните се дължи на недоимъчни заболявания.

Обикновено след изяждането на плацентата не се установяват някакви болестни признаци, но понякога се наблюдават и нежелани отклонения. При месоядните фекалиите стават черни и със силна и неприятна миризма. При дребните породи поемането на голямо количество околоплодни обвивки в някои случаи силно натоварва стомаха и може да предизвика повръщане, а понякога и диария. При тревопасните животни обаче нежеланите последствия са по-често срещани. Кобилите страдат от колики в продължение на няколко дена, а при кравите на преден план се проявяват признаците на нарушено храносмилане, понякога съпроводено дори с подуване, нарушен апетит. В извънредно редки случаи, околоплодните обвивки могат да запушат определени отдели от предстомашията и да доведат до внезапно отказване от храна, залежаване и дори до смъртен изход.

Не винаги е лесно да бъдат установени точно дали причините за влошеното общо състояние са обусловени от плацентофагията. Както беше отбелязано по-горе обикновено болестни симптоми не се наблюдават, така че ако все пак има такива, то в повечето случаи се дължат на друга причина. Необходимо е внимателно да се проследи и установи дали в действителност животното е изяло плацентата си. Трябва да се има предвид, че понякога може да е налице едно неотделяне и задържане на плацентата в матката след раждане, състояние което не е безобидно, особено за някои видове животни и налага незабавна ветеринарномедицинска помощ.

При месоядните и свинете плацентофагията не може да бъде елиминирана, тъй като това би смутило нормалния родилен процес особено при по страхливите, нервни и неадаптивни индивиди.

При тревопасните поради възможните нежелани последствия, изяждането на плацентата би трябвало да се предотвратява. Често, особено при овцете, посредством плацентата и околоплодните течности се разпространяват редица заразни заболявания, някои от които, опасни и за човека. Това налага своевременното й отстраняване и почистване на мястото, като е желателно да се зарови дълбоко, обезвреди термично или изхвърли на места недостъпни за кучета.

Ако се установят болестни симптоми дължащи се на плацентофагия, то е необходимо да се проведе терапия от ветеринарен лекар. Подходящо е прилагането на средства стимулиращи функциите на храносмилателната система, както и на очистителни /слънчогледово, рициново масло/ и задължително антибиотици. Във някои случаи при запушване на предстомашията при кравата може да се извърши и руменотомия /оперативното им отваряне/ и евакуиране на остатъците от плацентата.

Оставете коментар