Как може да се намали процентът на кравите повторки

Един проблем – във всяко стадо съществуват особена категория безплодни крави т. нар. повторки. Намирането на причините за това, обикновено налага детайлни изследвания, често неосъществими в условията на практиката….А необходимостта налага животните да бъдат заплодени !

Ефективността при отглеждането на кравите в голяма степен се определя от броя и продължителността на лактациите при всяко едно животно. А те от своя страна зависят от раждането на здрави и жизнени телета, през точно определен, желан интервал. Това от своя страна се обуславя от своевременното заплождане на всяка крава. За съжаление обаче, съществуващите проблеми в тази връзка водят до много ненужни извънредни разходи (познати на всички), а понякога дори до преждевременно бракуване на ценни крави.

Съществуват много противници на индивидуалния подход в борбата със здравните и репродуктивните проблеми при селскостопанските животни. Да, съвременните дадености и тенденции налага именно това. Но не бива да се приема като нещо абсолютно. Заслужава ли си една ценна крава, струваща хиляди, създавана и селектирана с години, да отпадне само и само защото се пестят пари за манипулация на стойност няколко десетки лева ! Безусловно отговорът е един – не !

Но да си се върнем към засегнатия проблем  – кравите повторки ! Като такива се означават тези, които външно са здрави, еструсът протича нормално, но при осеменяване не се заплождат и по-късно се разгонват отново. Изключваме от тази група животните, които са с добре изразени гинекологични проблеми – явни маточни възпаления, нередовни полови цикли и т. н.

Причините за такова скрито безплодие са различни – от организационно техническо естество – осеменяване в неподходящ момент, неправилна реанимация на семенната течност и техника на извършване на самата манипулация, осеменяване с некачествен материал, както разбира се и различни гинекологични заболявания.

Въпреки посоченото многообразие от фактори, на базата на много проучвания, недвусмислено е доказано, че при крави повторки, най-често се касае за скрити ендометрити ! Всъщност, не трябва да се забравя, че най-честата причина за безплодие при всички видове животни са именно маточните възпаления. Ако тази група патология бъде изключена и преодоляна, то безусловно процентът на неуспешно осеменяваните животни ще бъде винаги едноцифрен !

Наличието на възпалителен процес и микроорганизми правят условията в матката крайно неблагоприятни. Попадайки в тази „враждебна” среда половите клетки или по-късно младия ембрион умират, под въздействие на токсините, липсата на хранителни вещества и директната атака на микроорганизмите. И вместо бременна, след 21 дни кравата се разгонва отново.

Усилията на фермерите и ветеринарните лекари трябва да бъдат насочени главно към лекуване на маточните възпаления, означени най-общо като ендометрити !

И ако явните възпаления на матката „крещящо говорят” за себе си, скрито протичащите форми се диагностицират значително по-трудно.

Насочващите  признаци за евентуално им съществуване са доста оскъдни. По принцип това е възможно по време на еструс ! Понякога секретът на разгонените животни вместо бистър и точещ се, е мътен, с мехурчета или пък е прекалено воднист и в обилно количество. Други признаци не се установяват. Необходим е преглед от специалист акушер-гинеколог, който да извърши специални изследвания.. Понякога обаче дори и той не може да установи недвусмислени свидетелства за съществуването на скрит ендометрит.

Ето защо, в условията на практиката е прието при кравите повторки  да се лекуват „предполагаемите” маточни възпаления. Доказано, това води до рязко увеличаване на заплодяемостта при проблемните животни.

В какво всъщност се състои самата превантивна терапия ?

Традиционните методи включват т. нар. осеменяване под протекция ! В определен период преди или след осеменяването, еднократно или двукратно в матката се прилагат специални лекарствени средства съдържащи най-често антибиотици. Тези методи са сравнително трудоемки и затова не се предпочитат. Освен всичко друго, за фермите, които са без ветеринарен лекар, са наложителни и допълнителни негови визити. Но уви, тези класически методи са и най-ефективни ! Приложението им води до рязко намаляване процентът на безплодните крави.

В стремежа да се облекчи работата на ветеринарните лекари, животновъди и фермери, през последните години се прилагат нови методи и подходи при лекуване на репродуктивните проблеми. Целта е да се избегне ръчния и непривлекателен труд. За съжаление обаче, не винаги това се оказва напълно удачно и оправдано. Така например, при съмнение за наличие на скрито маточно възпаление, някои автори с успех използват други терапевтични подходи. Създадени са схеми при които мускулно или подкожно се инжектират химиотерапевтици и хормонално активни вещества. Представляват сравнително нови методи и разработки. Създадени са главно за улеснение на фермерите и ветеринарните специалисти.

Доказано е, че при наличие на ендометрит е възможно и самооздравяване. В това отношение благоприятно действат отглеждането при добрите хигиенни условия, пълноценното хранене, зелената трева, разходките, слънчевата светлина. Разбира се при едно „биологично земеделие” би могло да се поеме риска и да се изчака. Но във всички останали случаи отлагането е вредно, скъпо и ненужно. Процесите могат да хронифицират и да доведат до настъпване на необратими процеси в матката. Следва бракуване поради трайно безплодие.

Оставете коментар