Когато раждането при свинята не протича нормално

Свинята е многоплодно животно. Често броя на новородените е над 10-12. Съществуват някои особености, което налага доброто им познаване, за да може да се различат нормалното и патологичното раждане, изискващо оказване на акушерска помощ или предприемане на мерки от друг характер.

Как в условията на практиката, фермерите, гледачите и стопаните биха могли да разпознаят затрудненията в раждането при свинята. Необходимо е да се наблюдава внимателно поведението на животното, да се регистрират началото на първите напъни, възможността да се издои коластра и раждането на първия приплод.

Затруднения в родилния процес съществуват когато:

– в продължение на повече от 6 часа е възможно да се издои лесно мляко, под формата на струйки, без да е започнало самото раждане;

– в продължение на повече от два часа, въпреки напъните не се ражда следващото прасенце;

– изминали са повече от 116 дни след осеменяването и раждането не започва. В този случай най-напред трябва да се докаже бременността.

Независимо от причините които го предизвикват затруднението в раждането, крие рискове, както за новородените така и за майката.

Необходимо е да се вземе икономически обосновано решение за това, какви мерки да се предприемат.

Фермерите трябва да различават следните състояния, разяснени по-долу.

Незабавено (прясно) раждане. В този случай родилния процес е започнал преди по-малко от 6 часа. Прасенцата все още са живи, плацентата функционира, а общото състояние на майката е запазено, непроменено. Необходимо е незабавно да се потърси ветеринарномедицинска помощ. Шансовете за спасяване както на майката, (запазване и на нейната бъдеща плодоспособност), така и на прасенцата са най-големи.

Относително забавено раждане. Раждането продължава между 6 и 12 часа. Родени са 2-3 прасенца, майката е неспокойна, все още се напъва, но е със запазено общо състояние. В този случай плацентите са вече отделени, а плодовете мъртви. За да се разродят прасенцата е необходимо да се извърши цезарово сечение, свързано с приложение на различни медикаменти, имащи сравнително дълъг карентен срок. Това прави месото негодно и при евентуален неуспех, по-късно клането по необходимост е невъзможно. Поради тази причина, редица автори препоръчват още при установяване на това състояние родилката да се приколи, още преди да е извършено медикаментозно третиране.

Забавено раждане. Изминали са повече от 12 часа от началото на раждането. Прасенцата са мъртви, дори се установяват и следсмъртни изменения. Общото състояние на майката е силно влошено. Незабавното клане по необходимост в тези случаи има следните недостатъци:

– месото е със силно влошени качества, също така и от правно-етична гледна точка е под въпрос законността му;

– често закупчиците предлагат обидно ниска цена за такива животни.

При успешна ветеринарномедицинска намеса (радикално цезарово сечение) след като животното се възстанови, продажната му стойност ще е на по-задоволително ниво.

Но все пак остава не малък риск.

Кои са предпоставките за успешна ветеринарномедицинската намеса ?

1. Опитен ветеринарен лекар владеещ добре техниката на операцията.

2. Сухо, обширно, чисто и осветено помещение или зала, в която да се извърши цезаровото сечение. Работата на място в обора е много рискована.

3. Минимум трима помощника.

4. Възможност за индивидуални грижи и изолиране на свинята в отделно помещение през следродилния период.

Посочените мерки имат препоръчителен характер. Често в малките стопанства, собствениците правят всичко възможно за да спасят живота на раждащата свиня.

Оставете коментар