Кога кравите не се разгонват редовно?

Известно е, че осеменяването на кравите трябва да се извършва по време на еструса (разгонването), когато от яйчниците се отделя една или повече яйцеклетки, годни да бъдат оплодени. Нормално кравите се разгонват през 21 дена. За да бъде целесъобразно отглеждането на този вид животни, те трябва да се заплождат своевременно. По този начин, ще се гарантира по-нататъшното продължаване на вида и разбира се получаване на повече мляко и приплоди.

Често в практиката кравите не се разгонват в продължение на определен период от време, по-дълъг от 21 дена. Най-общо, това състояние се означава като анеструс. Процесите и факторите, оказващи влияние върху протичането и пълноценността на разгонването са много. Една част от тях са познати отдавна на науката, други са в процес на проучване, а трети остават все още неразгадана тайна. Когато анеструса засегне голям процент от животните, това е свързано със значителни икономически загуби.

Ветеринарният лекар установява конкретната причина за настъпването на анеструса. Той поставя диагнозата и предприема лечение. Без помощта и съдействието на стопаните и фермерите обаче, ветеринарния специалист ще е безпомощен да се справи с проблема. Това е така, защото физиологичното протичане на половоцикличната дейност при кравите в много голяма степен се влияе от условията при които се отглеждат животните, от фуражите които приемат, от климата и сезона.

И ако през лятото проблемни са високите температури и сушата, то през есента и зимата негативно влияние оказват някои други, по специфични фактори.

Роля на намалената продължителност на деня Възприемането на светлината става чрез зрителния анализатор – очите. Така тя бива трансформирана и превърната в нервен сигнал, въздействуващ освен върху мозъка, също и върху епифизата. Там светлинните дразнения „кумулират“. В зависимост от приетото количество светлина, епифизата реагира по различен начин – отделя или напротив подтиска образуването на хормона мелатонин, който е съставна част на т. нар. биологичен часовник във всеки организъм. Образува се в голямо количество по време на тъмната фаза на денонощието – през нощта, докато денем неговата синтеза почти спира. При кравата мелатонина оказва възпиращо действие върху настъпването на еструса. Ето защо, през късите и мрачни есенни и зимни дни, често животните не се разгонват с месеци. Млечните крави се нуждаят от осветеност в рамките на 2000 до 3000 Лукса. За по-лесна преценка, би могло да се посочи, че това е количеството светлина, позволяващо безпроблемното четене на вестник. Фазата с такава осветеност трябва да е около 12-14 часа в денонощието. За да функционират правилно физиологичните процеси в организма е необходимо светлата и тъмната фаза да се редуват ритмично, за да оказват своето комплексно въздействие върху централната нервна система.

Друг много актуален проблем в нашата страна е анеструса при юниците. След първото си отелване младите крави не се разгонват в продължение на месеци. Основната причина за това е, че те са били заплодени много рано, още преди да достигнат своето нормално телесно развитие. Известно е, че с настъпване на половата зрялост все още е много рано да бъдат заплодени животните. Така след отелването те наваксват своето развитие и организма реагира адекватно, като изключва за известен период „размножителните” функции. Това което може да се препоръча в тази връзка е, юниците да се заплождат след достигане на живо тегло около 320-360 кг. „Загубите” генерирани от това изчакване, неминуемо ще бъдат компенсирани многократно по-късно, след протичането на едно нормално раждане, лактация и своевременно настъпила втора бременност.

Липсата на разходка. Ограниченият двигателен режим и особено вързаното оборно отглеждане в тъмни помещения, липсата на контакт със себеподобни, често е причина за един продължителен анеструс. Това се наблюдава обикновено през зимата, когато снеговете или през есента, когато продължителните валежи са пречка кравите да бъдат изкарвани навън.

Други причини за продължителен анеструс са тежките и изтощителни заболявания (храносмилателни разстройства, бронхопневмонии, анемия, туберкулоза, паразитни инвазии) както и някои недоимъчните състояния.

Липсата на добра паша, през зимата, която често играе роля на коригент през останалите сезони, изостря съществуващия дисбаланс в дневната дажба. В тези случаи като най-удачен заместител се явява висококачественото ливадно сено.

Отрицателният енергиен баланс и киселинния тип хранене са най-честите причини, водещи до възникването на проблеми с високопродуктивните крави. В първия случай животните се лишават от концентрати и шротове, а във втория обратното, фермерите разчитат на интензивния тип изхранване, като забравят грубите и тревните фуражи, корено- и клубеноплодите – сено, сенажи, люцерна, царевичак, цвекло, тикви и др. Особено актуален за зимните месеци е недоимъка на мастноразтворимите витамини – A, E, D и бета каротин. Кравите са тревопасни животни. Не ги лишавайте от естественият им начин на живот и изхранване. Умерената продукция в тези случаи ще се компенсира с по-добро здраве и по-продължително отглеждане, а не кратка интензивна експлоатация.

От друга страна влиянието на неблагоприятните фактори не трябва да се надценява. Ако те бяха толкава страшни, то тогава на земята нямаше да остане нито едно живо същество. Нали в процеса на еволюцията, всеки вид е изградил адаптивен компенсаторен механизъм за оцеляване. Посочените негативни фактори имат най-голямо значение при високопродуктивните животни, при които ефекта на доместикацията е най-голям.

Заключението направено от ветеринарния лекар след прегледа, би могло да бъде и една добра изненада за стопаните. Бременните крави също не се разгонват. Понякога по време на паша женските имат контакт с мъжки. Евентуалното разгонване, покриване и заплождане биха могли да останат неизвестни за собствениците. Бременните животни ще се приемат като ялови. Те биха могли да бъдат дори бракувани и заклани. Не са редки случаите у нас, когато неочаквано, „безплодни” крави се отелват. Липсата на сухостоен период и почивка, допълнително изтощава животните, подлагат на изпитание техните адаптивни възможности и във всеки случай, внасят дисбаланс в планувания ремонт и брак в стадото, движението на животните, покупки, продукция и т. н. Не е изключено, поради незнание при бременни животни да се приложат и хормонални средства, които да предизвикат аборт. Всичко това налага воденето на строга отчетност и осъществяването на съответния контрол.

Оставете коментар