Мерки които трябва да се предприемат, при съмнение за инфекциозни аборти в кравефермата

Да се има предвид, че при всеки случай на прекъсване на бременността, причината може да се крие в някакъв инфекциозен агент.

За осъществяване на успешна борба и за предотвратяване на разпространението на инфекцията, дори и при един единствен аборт фермерите и стопаните незабавно трябва да потърсят ветеринарен лекар. Необходимо е да му окажат пълно съдействие при получаване на желаната информация, при прегледа на животното и вземането на материал за изследване. Ветеринарният лекар първоначално снема анамнезата (историята на заболяването). В тази връзка особено ценни са достоверните и прецизно водените документация и отчетност във фермата.

За да бъде изолиран причинителя се вземат (по стерилен начин) проби от:

  • плацентата. Доказано е, че в повечето случаи инфекциозният агент се запазва по-продължително в околоплодните обвивки, отколкото в самия плод.
  • плода, който в най-голяма степен трябва да е запазен. Ако вече са настъпили автолитични или гнилостни процеси диагностичната стойност е по-малка.

– по отношение изолирането на конкретния причинител съществуват различни възможности. Така в част от случаите инфекциозния агент може да се докаже в плода или плацентата. Има обаче и такива микроби, които не се изолират, но срещу тях организма образува специфични антитела, които се установяват единствено в кръвния серум. За образуването им е необходимо да измине известен период от време след заразяването. Поради тази причина е задължително да се получат две кръвни проби. Първата се взема непосредствено след аборта, а втората след 2-3 седмици. След сравняване и анализ на двата резултата може да се направи достоверен извод, за евентуално наличие на специфична инфекция. Необходимо е кръвни проби да се вземат от 20% от животните в стадото.

Лошото е, че дори и да се спазят всички тези условия, вероятността за точно идентифициране на причинителите не е голяма – до 50%. Често абортите настъпват внезапно. Липсват предвестници подсказващи прекъсване на бременността. В много от случаите кравите абортират на пасището, като след това плодът се изоставя, той не се изследва нито се вземат проби от него. Всичко това прави диагностиката и борбата още по-трудни.

Ветеринарният лекар извършва преглед и лечение на аботиралите животни. Ако плацентата се отдели, тогава изхода за родилката е по-благоприятен и обикновено следващото заплождане ще е безпроблемно. В по-голямата част от случаите обаче при аборт плацентата се задържа. Ако не се предприемат незабавни лечебни мерки, състоянието на кравата се влошава бързо, дори може да се стигне до смъртен изход.

Мерки предотвратяващи разпространението на инфекцията

  1. Абортиралите животни, плода и плацента трябва да се изолират от кучета. Да не се прави изключение дори за собствените любимци. Не трябва да се забравя, че кучетата са преносители на редица заболявания, между които и неоспорозата – причинител на аборти при кравите.
  2. Борба с дребните гризачи, тъй като те се преносители на коксиели
  3. Да се предпази фуража от замърсявания с фекали от птици. Ако е възможно да се поставят съответни предпазни мрежи. Птиците са преносители на хламидии, коксиели и други опасни причинители на аборт.
  4. Микроорганизмите се разпространяват в околната среда с околоплодните течности, плацентата, плода и маточните изтечения. Те застрашават останалите животни във фермата и в околността. Това налага грижливо почистване и щателна дезинфекция на мястото където е настъпил аборта. Необходимо е да се предприемат и мерки за предпазване на хората влизащи в контакт с животните. При почистване след аборта да се използват латексови ръкавици, които след това да се изхвърлят на недостъпно място или да се изгорят. Работното облекло и ботушите трябва да се дезинфекцират старателно. Абортираните маси и плацентата да се поставят с специални найлонови сакове и да се скрият на изолирано място до идване на ветеринарния лекар. Забранено е изхвърляне на отпадъци и замърсена постеля на открито или там където има достъп на животни. Те трябва да се заровят дълбоко, да се изгорят или ако се дават за храна на месоядни да се изварят в продължение на минимум 2 часа.
  5. След аборта кравата да се изолира, най-добре в отделно помещение. Трябва да се обслужва последна с индивидуални пособия.
  6. Ако осеменяването на животните е естествено, периодически ветеринарния лекар трябва да преглежда мъжките разплодници и да получава препуционална отмивка за изследване за инфекциозни причинители на аборт.
  7. Трябва да се спазва карантина и новозакупените крави и бици за известно време да се отглеждат в отделно помещение. Това предполага наличието на специални обори, служещи за тази цел. При внос е необходимо да се изискват сертификати гарантиращи, че новозакупените животни не са носители на инфекциозни болести. По време на престоят им в карантинните помещения, те допълнително се изследват.

Каква е терапията при аборт ? В много от случаите лечението се свежда до борба и превенция на маточното възпаление с антибиотици и други лечебни средства и способи. Все още не е създадена конкретна схема за целенасочена терапия и борба срещу по-голямата голяма част от причинителите на аборт.

Проблемът свързан с абортите при животните налага детайлно, дори педантично обследване и търсене на всички възможни фактори водещи до прекъсване на бременността. Не трябва да бъдат изключвани и причини от незаразно естество – недоимъчни заболявания, интоксикации, термични, механични въздействия и др.

Когато се говори за профилактика на инфекциозните аборти при кравите, най-доброто решение е създаване на здрави стада. На практика, това е възможно едва тогава, когато у нас бъдат изградени и оборудвани модерни лаборатории, снабдени с необходимата апаратура и диагностикуми. В противен случай, нещата ще останат на сегашното равнище – предположения базирани единствено на догадки.

Оставете коментар