Недостатъчно отваряне на маточната шийка причинява затруднение в раждането

Неотварянето или недостатъчното разпускане на маточната шийка е честа причина за затруднено раждане, респ. задържане на плода в мекия родилен път. Среща се най-често при преживните – крава, овца и коза.

Причините за настъпването на това смущение в раждането все още не са напълно изяснени. Частичното или пълно неотваряне на маточната шийка се наблюдава най-често в следните случаи:

1. Недостатъчно подготвен родилен път – при ранно заплождане на юниците изхранване с некачествен и беден откъм минерални вещества и витамини фуражи.

2. Преждевременно спукване на плодните мехури преди още да се е разширила маточната шийка. Прекалено ранното оказване на акушерска помощ е вредно и опасно. Необходимо е спокойно да се изчака физиологичното протичане процесите свързани с първата фаза на раждането.

3. Преждевременно раждане и аборти.В тези случаи настъпват нервно-хормонални смущения водещи до непълното отваряне на маточната шийка.

4. Дълбоко потъване на матката при дислокация на влагалището. Среща се най-често при по-възрастните крави, когато окачвателния апарат на половите органи е силно разпуснат, при износване на близнаци, голям плод, увеличаване на количеството на околоплодните течности. В такива случаи при първите напъни крайниците остават под прага на таза и не се насочват срещу маточната шийка. Плодният мехур се отклонява и не оказва своето разширяващо въздействие върху цервикалния канал.

5. Превъртане на матката. Във всички случаи след завъртане на матката по нейната надлъжна ос по време на раждането, шийката е недостатъчно отворена или напълно затворена.

6. Някои автори като Минчев са наблюдавали, че при близнене при овцете и козите в някои случаи след раждане на единия плод настъпва вторично затваряне на маточната шийка.

7. Неотварянето на маточната шийка настъпва и при спазъм на мускулатурата на канала.

Какви признаци проявяват животните при неотваряне на маточната шийка по време на раждане ?

Въпреки маточните контракции и напъни, раждането не настъпва. Изтласквателната фаза се удължава. Майката е неспокойна, отказва приема на храна и вода. Често залежава. През първите няколко часа плодът е жив, но впоследствие умира, след което състоянието на майката се влошава силно и ако не се вземат спешни мерки изхода е фатален.

Различават се 4 степени на неотваряне на маточната шийка. При най-леката форма, тя се установява като маншет, обхващащ плода, а при най тежката степен – липсва каквато и да било проходимост, даже първо е необходимо първоначално да се докаже дали раждането въобще е започнало.

Какви са изхода и прогнозата при неотваряне на маточната шийка. Необходимо е да се подходи изключително внимателно. При най-леките степени, ако се предприеме екстракция, съществува риск от разкъсване на матката. В тези случаи ветеринарния лекар извършва медикаментозно третиране, целящо максимално разпускане на мускулатурата на родилния път. След получаване на определен ефект се прави преценка дали да се поеме риска за изтегляне на новороденото.

При по-високостепенното неотваряне на маточната шийка единствения изход е извършване на цезарово сечение – разраждане на плода чрез нанасяне на разрез на коремната стена. Операцията е много рискована когато:

1. Са изминали повече от 10-12 часа от началото на раждането, и плодът най-често е вече мъртъв;

2. Не са осигурени необходимите условия за успешна оперативна намеса: чисто, светло и просторно помещение, помощници, инструментариум и медикаменти.

3. Не може се гарантира покой и съответни индивидуални грижи за родилката през следоперативния период.

Във всички случаи при забавяне на раждането е необходимо бързо да се потърси ветеринарен лекар, който да окаже необходимата акушерска помощ. Основното правило е, че когато тя е своевременна рисковете за майката и новороденото са минимални. Макар и не особено атрактивна, оперативната намеса често е свързана с много по-добър икономически резултат, в сравнение с клането по необходимост или продажбата на безценица.

Оставете коментар