Ненормални изтечения от родилните пътища по време на бременността при кравата

През периода на бременността от външния полов орган при животните нормално не се установяват изтечения. Появата им налага заостряне на вниманието, тъй като те може да доведат до прекъсване на бременността или друго заболяване на майката. Изтеченията произхождат от влагалището, пикочните органи и матката.

Изтеченията от влагалището биват няколко вида.

Кървави изтечения. Основната причина за тях са различните наранявания в областта на влагалището. По-рядко те могат да се дължат и на туморни образувания, като карциноми и туберкуломи. В тези случаи кървенето е по­-слабо изразено.

Гнойни изтечения. При кравите те се дължат най-често на инфекция в областта на влагалището или на прехранването на животните с много кисел и гниещ силаж. Гнойни изтечения могат да се наблюдават и при спонтанно отваряне на влагалищни абсцеси и при инфектирането на бартолиновите жлези. Гнойните изтечения, обусловени от храненето на крави­те с недоброкачествен силаж, се установяват едновременно при голям брой животни.

При наличие на изтечения произхождащи от влагалището по принцип бременността не е застрашена, но с течение на времето е възможно процесите да обхванат и матката, което да доведе до аборт. Това налага предприемане на съответни мерки.

При кървавите вагинални изтечения ветеринарния лекар тушира със специални разтвори лигавицата, ако прецени може да предприеме и други мерки за предотвратяването им: лигиране на отворените кръвоносни съдове или отстраняване на туморните образувания.

При отделяне на гной освен промивка с хладки недразнещи дезинфекционни разтвори е необходимо да се коригира и храненето. Количеството на силажа особено ако е некачествен трябва да се намали. Да се замени с качествено сено, минерални и витаминни добавки.

Изтечения от матката биват също няколко вида.

Кървави изтечения. Нормално бременността като физиологичен процес протича без кървене. Появата на каквото и да е кръвотечение произхождащо от матката налага спешен преглед от ветеринарен лекар и извършване на определен лечебен курс с цел запазване на бременността. Ветери­нарният лекар е този, който ще открие причината и определя терапията.

Маточното кръвотечение по вре­ме на бременността се наблюдава най-често в резултат на ув­реждане на кръвоносните съдове на плацентата при растеже­ние, удар и по-рядко при аномалии в самата плацента. То може да се дължи и на нарушения в кръ­воносната система на лигавицата. Непосредствените при­чини за маточното кръвотечение могат да бъдат и различни инфекции и инвазии, както и нарушената функция на жлезитевътрешна секреция, нецелесъобразното хранене, гледане, ­авитаминози и недоимъчни състояния. Възможно е кървавите изтечения да бъдат предизвикани от вкарване на катетър при „изкуствено осеменяване” при неустановена бременност. Често това се случва, когато не се води необходимата отчетност във фермата.

Какви признаци проявяват животните при маточно кръвотечение по време на бременността ? Малките и незначителни кръвоизливи не предизвикват смущения в общото състояние на майката. В началото те дори не застрашават плодоизносването.­ Ако обаче от външния полов орган кръвта се установява като непрекъсната нишка и особено през втората половина на бременността, това е предвестник на застрашаващ аборт. Майката е неспокойна. Често се напъва, подритва с крака, отказва да се храни, понякога трепери или се изгърбва. При вагинално изследване ветеринарният лекар открива слизесто-кървави или кървави изтечения, които периодично се изхвърлят от външния полов орган и произхождат от матката. Маточната шийка е леко отворена и е зацапана с кръв. При значителни кръвоизливи се наблюдават и признаци на анемия. Ако кръвта произхожда единствено от влагалището обикновено количеството й е оскъдно и не се откриват съсиреци.

Каква е прогнозата при установяване на кървави изтечения от матката ? Тя не е особено благоприятна. Поставя се внимателно. Главно при силни кръвоизливи съществува непосредствена опасност за бременността. Биоло­гичните и морфологичните последствия и евентуалния изход се предвиждат трудно. Отделянето на големи ко­личества кръв води до отлепване на плацентата, в резултат на което плодът умира и настъпва спонтанен аборт или мумификация на плода. Но не винаги бременността се прекъсва. Описани са случаи,при които дори при значителен кръвоизлив не настъпват вредни последици.

Какво лечение предприема ветеринарния лекар ? Създава се спокойна обстановка за лекуване на животните. Кравата се изолира и се оставя в пълен покой. Преустановяват се всякакви изследвания и ненужни манипулации (ректални, вагинални др.), които може да доведат до усилване на кръвоизлива. Ветеринарният лекар инжектира средства които намалят болката и успокояват маточните контракции, като по този начин се прекъсва веригата от процеси, които могат да доведат до прекъсване на бременността (аналгин, папаверин-атропин, сензиблейкс). Добре действуват студените компреси на задницата и кръста и инжектиране на кръ­воспиращите средства (калциев двухлорид, витамините С и К, Вит В12 и др.). Уместно е приложението на прогестерон и синтетичните му заместители. Известно е, че този хормон е пазител и гарант на бременността.

При силно изразени кръвозагуби, придружени с ви­сокостепенна анемия и падане и залежаване на животното, от икономически съображения се извършва клане по необ­ходимост. В тези случаи, е задължителен преглед от ветеринарен лекар и органи на ДВСК, тъй като кървенето може да е предизвикано от опасни заразни заболявания. Освен това трябва да се анализират причините за настъпването му и да се набележат профилактични мерки за да се предотврати появата му при други животни.

Гнойни изтечения от матката. Наличността на гнойни изтечения при бременните крави, в повечето случаи означава, че плодът е умрял. Гнойното изтечение е свързано с процесите на разлагането му. В редки случаи чрез проникване на бактерии в задната част на матката се установяват гнойни изтечения, без плодът да е увреден. Говори се за образу­ване на „частична пиометра“. Тя е прогностично по-благоприятна, когато настъпва в края на бременността и наскоро след нейното откриване настъпва раждане. В тези случаи се препоръчва мускулното приложение на антибиотици в продължение на 10-12 дни с цел ограничаване на болестния процес, без обаче той да бъде напълно ликвидиран. След раждането се предприема лечебно третиране на матката. Ако обаче плодът е умрял, което най-лесно се установява чрез ултразвуково изследване, най-добре да се прилагат незабавно средства водещи до евакуиране на маточното съдържание.

Макар и рядко, гнойните или кърваво-гнойните изтечения от външния полов орган може да произхождат от пикочния мехур или бъбреците. В тези случаи заболяването се означава като цистит или пиелонефрит. Животните са с влошено общо състояние, въпреки бременността те слабеят, уринирането е трудно, съпроводено с изгърбване, често урината е мътна и се отделя на малки порции. Обикновено в тези случаи бременността се прекъсва вторично, поради силното изтощаване на майчиния организъм или поради проникване на инфекция в матката. Необходимо е спешно да се приложат антибиотици и други средства за лекуване на заболяванията на пикочните пътища.

Оставете коментар