Новообразованията и аномалиите на половите органи като причина за безплодие при овцата и козата

При козата и овцата се срещат различни новообразувания, които не само че причиняват безплодие, но понякога са животозастрашаващи. Ако се засегнат вътрешните полови органи, те се доказват най-често след клането на животните.

Туморите на яйчниците са рядкост. Срещат се цистаденомите и тератомите. Тези засягащи матката обхващат както нейното тяло, така и маточната шийка. Големи са 15-20 см. Засягат се най-възрастните крави и кози. Клиничната картина е нетипична. Животните слабеят. Характерно е, че от външния полов орган продължително време се отделя кърваво воднист секрет. Посредством ултразвукова диагностика би могло да се конкретизира находката, но окончателна диагноза се поставя единствено след хистологично изследване. При злокачествените форми изхода е фатален. В другите случаи животните остават безплодни, което е причина те да бъдат бракувани.

По-често при възрастните овце са описани тумори в ано-гениталната област. Те са видими при външно изследване, съпровождат се разязвяване на кожата, кръвотечение от вулвата и ануса. Понякога се разпространяват до основата на опашката. Тъй като в някои ферми в Южна Франция и Австралия този вид тумори са установени при 3-4 % от старите овце, някои автори допускат, че те се причиняват от вируси. Други приемат, че новообразованията се предизвикват от продължителното излагане на слънце, съпроводено с много късото купиране на опашката.

В областта на външния полов орган при козите се срещат меланомите – тъмно оцветени тумори.

Във всички случаи при съмнение или при доказване на новобразования в областта на половите органи при козите и овцете, животните трябва да се бракуват своевременно.

Различните видове уродства и аномалии са по-често срещани. Факторите които обуславят тяхното възникване са разнообразни. За условията на нашата страна основна роля играе близкородственото съешаване. Особено често се среща при козите. В някои райони и села, броят на мъжките разплодници е много лимитиран. Когато те се използват в продължение на години, близкородственото съешаване е неизбежно. Най-често се срещат хермафродитите, т. е. наличие на мъжки и женски полови органи в едно животно. Преимуществото на единия или другия пол е различно. Макар и по-рядко в сравнение с говедото и при дребните преживни се среща фримартинизмът. Получава се при износването на разнополови близнаци или тризнаци. Тъй като кръвоносните съдове между мъжките и женските плодове са свързани помежду си, мъжките хормони подтискат развитието на женските полови органи по време на ембрионалното развитие. Впоследствие най-често при настъпване на пубертета се установява, че женските полови органи са непълно развити. Срещат се следните варианти.

В първия случай най-важния признак е че влагалището е много късо, под 5 см. Външно животните изглеждат нормално, но не се разгонват въпреки напредналата възраст. Те са добре охранени, изглеждат много отлично, космената покривка е блестяща, но остават безплодни. Неписано правило гласи, че при добре охранената коза нещо не е наред и най-вероятно ще остане безплодна завинаги.

Във втория случай влагалището е добре развито, но липсва матка. Най-често яйчниците са недоразвити. При ценните животни за диагностициране на това състояние може да се използва лапароскопията. Ако единият от яйчниците функционира като мъжка полова жлеза, тогава клитора е много голям и се показва от външния полов орган.

При ценните екземпляри може да се приложи също така и специален Gn-RH провокативен тест, чрез който да се докаже съществуването на различни форми на хермафродитизъм

С профилактична цел, против разпространението и навременното установяване на различните форми на уродства и аномалии трябва да се предприемат следните мероприятия, достъпни за широката практика:

1. Да се избягва близкородственото съешаване. Да се води строга отчетност и контрол. Периодически да се сменят разплодниците и да се въведе изкуствено осеменяване. Да се има предвид, че при внос на нови мъжки разплодници, те трябва да притежават необходимите ветеринарномедицински сертификати и документи, удостоверяващи здравословното им състояние.

2. Да се отделя специално внимание на развитието на женските приплоди при износване на разнополови близнаци.

3. И при най-малкото съмнение за наличие на някакво уродство или аномалия е най-добре засегнатите животни да се бракуват своевременно.

Оставете коментар