Опасни ли са маточните кръвотеченията при кравите?

През разгонеността или няколко дни след нея, при някои крави и юници се наблюдават кървави изтечения от половите органи, означени като метрорагия. Някои чужди специалисти ги приемат като нормална физиологична проява. У нас метрорагиите се приемат като отклонение от нормалното физиологично състояние на организма. В много райони на страната те са масово явление и предизвикват безпокойство у стопаните на животните, тъй като са свързани със занижаване на заплодяемостта. Въпреки направените проучвания и изследвания, все още не са изяснени категорично и недвусмислено причините предизвикващи метрорагиите. Предполага се че в основата на всичко стои разстройство в обмяната на веществата, следствие на небалансирано хранене. Много често през лятото се разчита главно на пашата, което води до недостиг на фосфор. През зимата сеното и люцерната са дефицит, което е предпоставка за намаляване на калция в организма. Освен недостига на посочените макроелементи, резултатите от кръвните изследвания при някои от засегнатите животни показват и понижаване на стойностите на магнезия, желязото, калия и каротина. Всичко това е първопричина за редица патофизиологични процеси в организма на кравите, проявяващи се клинично с разтройство на половата функция.

Какво всъщност представляват кървавите изтечения при кравите по време или малко след разгонването?

Съществуват основно две различни форми на клинична проява, като същевременно е трудно да се направи рязка граница между тях. Нещо повече, много често при едно и също животно е възможно редуването на двата вида метрорагии. При първата форма те се проявяват с дифузни слизесто-кървави изтечения по време на самата разгоненост, особено през втория ден, с или без кръвни съсиреци. В случай че ги има, размерите им варират от грахово зърно до плод на черница. Всъщност ясно изразени примеси на кръв се наблюдават още към 6-8 часа от началото на разгонването, като червени многобройни, с различна дебелина нишки, примесени с естрална слуз. Към 12-14-я час секретът става кърваво-червен. Понякога се наблюдават сиви флокули или нишки – признак на маточно възпаление. Самите изтечения продължават от 48 до 72 часа, като спират малко след овулацията. От клинична гледна точка, според вида на секрета се различават 3 степени на метрорагии: слаби- с дифузно разпространение на кръвта в секрета, средни- с няколко кръвни съсиреци с големина от грах на череша и силни – с изобилни кърваво-слизести маси. Много често метрорагиите се съпровождат и от редица други отклонения, а именно: еструсът е удължен до 4-5 дни, понякога протича бурно, цикълът се скъсява или удължава.

При втората форма кървенето започва след преминаване на една редовна или слабо удължена разгоненост, която е била с бистър или леко помътнял секрет. Два-три дни след като тя отминне, от влагалището започва да изтича отначало бистър, а по-късно червено-кафяв до тъмнокафяв, без съсиреци, непрозрачен провлачен секрет. Това продължава 24-48 часа. Половият цикъл е редовен, но понякога също се наблюдават прекъсвания от 45-90 дни, което е указание за разтройство в половата функция. Докато при юниците естралното кървене се наблюдава през всички месеци на годината, при възрастните крави те се установяват по-често в края на лятото и през есента.

Опасни ли са кървавите изтечения от половите органи и може ли те да са причина за безплодие ?

Независимо от това, че особено при юниците те се считат като норма, доказано е, че се съпътствуват от по-трудно заплождане. В преобладаващата част от случаите при метрорагия се касае за забавяне на овулацията. Това е причина за ненавременната среща между сперматозоидите и яйцеклетката, което от своя страна води до незаплождане. Понякога метрорагиите са съпроводени и от ендометрит (възпаление на матката), което е най-важната причина за безплодие. Трябва да се знае че по принцип самата кръв не уврежда сперматозоидите.

Какво трябва да предприемат стопаните и фермерите при установяване на кървави изтечения при кравите ?

На първо място те трябва да се консултират с ветеринарен лекар. Ако метрорагиите се съпровождат от ендометрит, той задължително трябва да бъде лекуван ! В търговската мрежа се предлагат препарати, които могат да се използват за премахване на първопричината за маточните кръвотечения. Те обикновено се прилагат непосредствено преди осеменяването. Трябва да се има предвид, че често самостоятелното приложение на лекарствени препарати не помага. Когато проблемът е стаден или при неуспешно лекуване, първоначално трябва да се коригира храненето. В особена сила това важи за определени райони (най-често планински или полупланински), където в почвите и водите не достигат някои елементи. Най-добре е през лятото към дажбата да се добавят по 1 кг. пшеничени трици, а през зимата по 50-150 гр. дневно калциев фосфат, дикалциев фосфат, креда, сатурачна вар. Особено подходящи са специално приготвените минерални добавки, които освен фосфор и калций съдържат и много други микро- и макроелементи. Те могат да се закупят от ветеринарните аптеки и складове. Ако концентрираните фуражи не са в достатъчно количество, те задължително трябва да се увеличат, особено царевицата. Има съобщения за постигане на добър ефект при ежедневното даване на 300-400 гр. захар в продължение на един месец. Може да се рискува и да се избере друг вариант, а именно животните показали естрални метрорагии да не се лекуват от ветеринарен лекар и дажбата да не се коригира. Тогава обаче е необходимо засегнатите крави да се осеменяват неколкократно по време и след разгонването, (през интервал от 24 часа), до 3-4 дни след отминаването й. Тъй като в по-късните моменти, кравата не би допуснала покриване от бик, трябва да се прилага изкуствено осеменяване. Както обаче би могло да се пресметне, в повечето случаи този метод е икономически неоправдан.

Оставете коментар