Относно някои проблемни състояния при кравите непосредствено преди отелване

Непосредствено преди отелване, при кравите могат да се развият някои патологични процеси, които да компрометират всички грижи и да застрашат здравето на майката, както и раждане на здраво и жизнено теле. Във всички случаи при възникване на някои смущения трябва да се предупреди и да се потърси за помощ ветеринарния лекар.

Залежаване преди раждане. Нормално през този период бременните животни са по-мудни и бавни, движенията са по-ограничени. Залежаване може да настъпи при нарушения на обмяната на някои минерали и електролити (калций, фосфор, магнезий и др.). Това е причина да се увреди контрактилната способност на мускулите. В началото животните лежат по-дълго и стават трудно и мъчително. Впоследствие те не могат повече да се изправят. Грижовните стопани забелязват навреме обезпокоителните промени. Важно е да се знае, че намаляването на калция, фосфора и магнезия в кръвта не става внезапно, а постепенно. В тези случаи се говори за една особена форма на залежаване – препареза. Прави впечатление студената кожа на тялото, предимно в областта на задния пояс, ушите и крайниците. Препоръчва се внимателно да се приложат венозно някои електролити – калциеви и фосфорни съединения. Необходимо е да се проконтролира качеството на дажбата или да се приложи витамин Д. Желателно е да се извърши изследване на кръвта. При по-сериозни отклонения в стойностите на минералите може да се развие пълна пареза (залежаване). По принцип най-често тя се среща след раждането (родилна пареза). Ако тя продължи по-продължително време е необходимо по няколко пъти на ден животните да се разместват на едната или на другата страна, за да не се получат декубитални рани. Внимание – никога по време на бременност кравите не трябва да се преобръщат по гръб, тъй като е възможно да настъпи превъртане на матката, което често е със смъртен изход.

Други причини водещи до залежаване преди отелването са някои копитни болести, наранявания причинени от подхлъзване, разкъсване на мускули, костни фрактури.

Колични болки преди раждане Срещат се по-рядко. Често те наподобяват началото на самото раждане – пристъпване от крак на крак, оглеждане на корема, лягане и ставане. Но въпреки това липсват типичните признаци на настъпващото раждане – едематизиране на вулвата, разпускане на тазовите връзки, уголемяване на вимето, отделяне на мляко. Появата на колични болки при кравите преди раждане свидетелстват за:

-преждевременно отелване;

– превъртане на матката;

– специфични процеси в областта на предстомашията и чревния тракт.

Ветеринарният лекар изяснява причината.

Внезапно отказване от храна, съпроводено с болезнени стонове Бременните животни по принцип са много лакоми и изключително рядко могат да откажат приема на храна. Ако стане, това е обезпокояващо. Ако същевременно изпитват и болка, кравите гледат уплашено. След известна пауза, те могат отново да приемат храна, но пак внезапно преустановяват приема й. В началото температурата е в границите на нормата, липсват обезпокояващи признаци от страна на дихателната система.

В тези случаи съществува съмнение за наличие на чуждо тяло. В моментите на покой, чуждото тяло се намира свободно в предстомашията. Тъй като в последната третина на бременността матката нараства много бързо, тя притиска предстомашията и така описаният предмет може да перфорира вътрешни органи. Чуждите тела могат да достигнат в близост до сърцето, и тогава болката става все по-голяма. Ветеринарният лекар доуточнява диагнозата.

Възпаление на вимето (мастит). Нормално през този период кравите са сухостойни, вимето се намира в покой, което прави малко вероятно развитието на възпалителен процес. Въпреки това, дори тогава може да възникне тежък мастит, най-често последствие от неизлекуван по време на лактацията. Това налага извършване на редовен контрол на млечната жлеза, дори при животни които не се доят. При наличие на възпаление, засегната четвъртина, а понякога и половина се уголемява, зачервява и става болезнена. При издояване се отделя кървава или гнойна течност. Вътрешната телесна (ректалната) температура се увеличава над 39,5 градуса. При по-тежки случаи засегнатите животни дори могат да залежат. Ветеринарният лекар ще изясни дали се касае за обикновен или „летен” мастит причинен от специфичен вид микроорганизми. Необходимо да се вземат проби, които да се изследват. Незабавно след това, трябва да стартира антибиотикотерапията.

Кои са причините за възникване и тежкото протичане на мастита:

1. Голяма част от микроорганизмите не остават изолирани във вимето. Те се пренасят чрез кръвта и могат да достигнат до матката, кадето да причинят смърт на развиващият се плод, последвана от аборт.

2. Тежките възпалителни процеси през сухостойния период, ако не се лекуват своевременно, водят до силно изтощаване на майката. Дори и да се стигне до раждане, липсват нормалните родилни напъни. В тези случаи е небоходимо да се окаже незабавна помощ. Често настъпва задържане на последъка.

При една своевременна терапия, осъществена от ветеринарен лекар, не само че се спасява родилката и приплода, но се предотвратява загубата на възпалената четвъртина или вименна половина. При зачестяване на маститите по време на сухостойния период е необходимо да се изследва млякото, и да се прилагат лекарствени средства съобразно получените резултати.

Оставете коментар