ПОЛОВ ЦИКЪЛ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОДХОДЯЩИЯ МОМЕНТ ЗА ПОКРИВАНЕ. НАПРАВЛЯВАНЕ НА ПОЛОВИЯ ЦИКЪЛ. ИНДУЦИРАНЕ НА АБОРТ.