Превъртане на матката по време на раждане

В животновъдната практика превъртането на матката около нейната надлъжна ос, означено още като торзио е актуален проблем. Най-често е свързано непосредствено с раждането. Предизвиква неговото задържане и води до сериозни стопански щети. Поради анатомо-топографските особености на половия апарат и сравнително по-лабилното му фиксиране, превъртането на матката се среща най често при кравата и дребните преживни.

Мястото на торзирането може да бъде пред, в областта, или зад маточната шийка. Първият вариант се среща най-често при дребните преживни. Степента на торзиране е различна – от 90 до 360?, а в някои случаи достига няколко оборота (при овцата).

Причини Върху бременната матка действат различини сили от механично естество и по този начин по чисто пасивен начин тя се превърта по надлъжната си ос. Особено значение се отдава на момента при изправяне, когато кравата повдига задницата си, особено при тесни легла или при пренаселеност. Предразполагащи са също резките, бързи движения в кръг, ударите и блъскане в корема. Роля играе прехранването, препълването на търбуха с груби фуражи, постоянните напъни при диарии. От голямо значение при дребните преживни е фиксирането и претъркулването им по гръб при извършване на различни манипулации.

Някои автори поддържат схващането, че основната причина за превъртане на матката е спонтанната ротация на плода по време на първата фаза на раждането, когато той преминава от дородилното към родилното разполагане. Когато приплода е по-голям, увлича със себе си и маточния рог. Поради тази причина превъртането на матката се среща много по-често при млади нераждали животни.

Клинични признаци. Диагнозата се поставя най-точно от ветеринарен лекар. Кои са ориентирите, които ще подскажат на фермера и стопаните, че би могло да се касае за торзио ?

Признаците варират в зависимост от степента на превъртане и времето изминало от неговото настъпване. Почти винаги външната им проява съвпада с началото на раждането. Трябва да се прецени дали животното започва да ражда или се касае за друго състояние. В тази връзка от особена важност е да се знае датата на очакваното раждане. Често при дребните преживни липсва точна информация, което усложнява диагнозата ! На помощ идват и другите признаци, предвестници на наближаващото раждане, които ще бъдат разгледани детайлно в друга статия.

В началото родилката е неспокойна, ляга, става, подритва с единия или другия заден крайник към корема. В този момент превъртането наподобява други заболявания, като колика (също и бъбречна), инвагинация, подуване на корема. В първите часове общото състояниена е запазено. След около половин ден обаче, то започва чувствително да се влошава. Животното е угнетено, внезапно преустановяват приема на храна, вода, а също и преживянето. При оглед се установява едностранен, а понякога двустранен оток на външния полов орган в резултат на венозен застой. При предцервикалното или при високостепенното превъртане маточната шийка е напълно затворена, поради това е невъзможно да се достигне до плода. При по-нискостепенно торзиране, части от крайниците или само копитата се показват навън. Във влагалището се установяват фуниевидни гънки.

Особености при овцата. Този вид животни са много устойчиви на маточно торзиране. Често при стадно отглеждане стопаните пропускат началото на раждането. При овцете апетитът е запазен по-продължително време. По-късно, след няколко дни състоянието на животното „необяснимо се влошава”. Овцата спира да се храни, често залежава. Най-важния признак подсказващ, че терминът вече е преминал е състоянието на млечната жлеза. Обемът й е силно намален, кожата е набръчкана. Предродилния едем и първите порции коластра са „изчезнали” безследно. Често при дребните преживни диагнозата се доуточнява едва след оперативно отваряне на коремната кухина.

Каква е прогнозата при преврътане на матката по време на раждането ? При оказване на своевременна акушерска помощ тя е благоприятна. При забавени и занемарени случаи (над 12 часа), при смърт на плода, венозен застой, некротизиране и спонтанно разкъсване на матката тя е съмнителна до неблагоприятна. По отношение живота на новороденото съществува аналогична зависимост. При пресни случаи и при запазени околоплодни обвивки плодът остава жив. При протрахирани случаи и при високостепенно превъртане, той се задушава. Забавянето или късното диагностициране на маточното превъртане в повечето случаи водят до сериозни усложнения. Освен че плодът умира, матката променя нормалния си цвят, става нееластична, може лесно да се разкъса при опити за реторзиране. Биха могли да се разкъсат и маточните връзки заедно с големи кръвоносни съдове, което предизвиква животозастрашаващ кръвоизлив. Освен това настъпва и гангрена на самата матка последвано от смъртта на родилката.

Каква акушерска помощ се оказва при превъртане на матката?

Ясно е, че без помощ от страна на човек не може. Реторзирането на матката се осъществява по два начина: безкръвни (консервативни) и оперативни. Безкръвните са разообразни. От тях най-голямо значение има превъртането на майката през гърба с ескраабдоминално въздействие върху плода. Извършва се главно при крави, под ръководството на акуширащия ветеринарен лекар. За тази цел са необходими здрави въжета, дъска дълга 3-4 метра, широка 30-40 и дебела 4-6 сантиметра и разбира се 5-6, в добра физическа форма помощници. При използване на този метод се получават много добри резултати. Той е прост, лесно приложим в практиката. Много важно условие е предварително акуширащия да се ориентира за посоката на маточното превъртане. Реторзирането на матката обикновенно се манифестира със спукване на околоподните мехури и изтичане на водите. Ако все още проходимостта на родилните пътища не е добра, е необходимо кравата да се остави за известно време на спокойствие.

При протрахирани случаи и при дребните преживни трябва незабавно да се премине към оперативни методи за лекуване и разраждане. При тях, развъртането на матката се осъществява след лапаротомия (понякога и двустранна) или направо след извършване на цезарово сечение. Свидетелство за това, че маточната шийка е вече отворена и торзиото е коригирано, е изтичането от външния полов орган на обилно количество кърваво-кафеникав секрет, примесен с околоплодни течности.

Оставете коментар