Преждевременни родилни напъни при кравата

Моториката на матката през бременността е блокирана от хор­монът на жълтото тяло – прогестерон. Въпреки това е възможно при кравата в напреднала бременност да се наблюдават преж­девременните (лъжливите) родилни болки или напъни. Озна­чават се като лъжливо раждане. Те се изразя­вaт в безпокойство, лека възбуда с коликоподобни прояви и напъни при затворена маточна шийка. Наподобяват много признаците на настъпващо раждане. ­

Кои са причините ? Едни от най-честите причини за преждевремен­ните родилни напъни са поенето на кравите със студена вода, особено когато външните температури са много високи, храненето им със заскрежен фураж или обемиста и мъчно сми­лаема храна, охлаждането на или удари в коремната област, спонтанните движения на плода, усилената перисталтика на червата и т. н. Всички те повече или по-малко дразнят матката и тя реагира със свивателни движения. Обикновено преждевременните родилни напъни траят кратко време и изчезват, без да са били констатирани. По-продължителните или по-силните дразнения от подобен характер водят до усил­ване на маточните контракции, които пък рефлекторно преди­звикват участието и на коремната преса.

Какви признаци проявяват животните ? Кравите показват коликоподобни болки, придружени със слабо повишаване на телесната температура, изпотяване и общо безпокойство, стенене и мучене. При ректално изследване опитният ве­теринарен лекар установява контракциите на матката, прекъсвани от интервали на отпускане.

Как се поставя диагнозата ? Поставя се лесно въз основа на данните от анамнезата и от клиничното изследване. В диференциалнодиаг­ностично отношение трябва да се има предвид нормално на­стъпващото раждане, при което за разлика от преждевремен­ните напъни се наблюдават разхлабване и разпускане на та­зовите и кръстно-слабинните връзки, оток на външния полов орган, а при издояване се отделя коластрален секрет. При ва­гинално изследване маточната шийка е увеличена и е в процес на отваряне. Преждевременните родилни напъни трябва да се отдиференцират и от количните състояния, наблюдавани при за­боляване на храносмилателната система.

Каква е прогнозата ? Тя е съмнителна, тъй като при продължителни маточни контракции може да се стигне до преждевременно прекъсване на бременността.

Лечение. По възможност животното се изолира в отделно помещение и се поставя върху мека постеля, така че задни­цата му да бъде на по-високо. Правят се разтривки на крупата и в областта на задните крайници. При нужда може да се инжектира папавери-атропин, аналгин, бусколизин, или да се направи къса екстрадурална анестезия с 12- 15 мл 1 % новокаинов разтвор.

Профилактика. С напредване на бременността и наближаване на раждането при кравите трябва да се избягват всички механични и други дразнения, които могат да предизвикат контракции на матката и коремната преса. Ако пашата се извършва в райони където теренът е неравен, в края на бременността тя трябва да се преустанови. Животните трябва да се поят редовно, с хладка и не много студена вода. Трябва да се избягват дразнещите, плесенясалите и некачествените фуражи.

Оставете коментар