Сезонни проблеми и грижи за овцете и козите

Като част от общото здравословно състояние, репродуктивното здраве заема особено място. То гарантира възпроизводството в една ферма !

Специфична особеност за дребните преживни е, че те се заплождат през един сравнително ограничен период от време. За условията на България това е втората половина на лятото и есента, когато женските се разгонват няколко пъти – овцете средно през 16-17, а козите през 5-20 дни. Предвид видовите особеностинай-вече  при овцата е трудно точното откриване на размърляните животни. Това става най-лесно от полово активен мъжки разплодник. Една особеност, която трябва да се има предвид ! През останалата част на годината съществува т. нар. физиологично неактивно състояние, съвпадащо с бременността, следродишлния период, и лактацията. Означава се най-общо като анеструс. При овцете, времето когато се заплождат се нарича случна кампания. Това наименование не винаги е оправдано. Мащабността му като мероприятие зависи от конкретните условия за даден район – природо-географска специфика, големина на стадото, породен състав, хранителен режим, начин на осеменяване, съотношение женски/мъжки в стадото и т. н..

Независимо от това дали се прилагат нови и съвременни репродуктивни технологии (подготовка за кампанията, индуциране и синхронизиране на еструса, специални методи на осеменяване и др.) или се разчита на естествените начини за размножаване, определен процент от овцете или козите остават безплодни. Това е причина те да отпаднат и да бъдат бракувани. Винаги ли това е неизбежно ? Оправдани ли са прилаганите радикални мерки ? Особено болезенено е ликвидирането на породисти и скъпи животни или когато е  обхваната голяма част от стадото. Не бива да се забравят и малките стопанства, където наличието на безплодни овце или кози може да се окаже драма за собствениците.

Причините водещи до безплодие са много. Ветеринарният лекар е специалистът който най-точно ще ги установи и ще предприеме съответните мерки и лечебно-профилактични мероприятия.

От гледна точка на фермерите и стопаните съществуват две основни клинични форми (възможности), които се свързват с безплодие при овцете и козите.

Липсата на еструс – причина за безплодие при козите и овцете

По време на размножителния сезон животните не се разгонват. Означава се като патологичен анеструс (ациклия). Представлява само външна изява на някакъв болестен процес протичащ в организма. В известна степен причините за ациклия при младите и възрастните животни се различават. За условията на практиката фермерите трябва да имат предвид няколко фактора, които могат да доведат до това.

На първо място, това е късно настъпване на пубертета, следствие непълноценно функциониране на някои регулаторни системи в организма. В този случай трябва да се изчака още 1-2 месеца или да се предприеме хормонално третиране. Възможно е овцете и козите да не се разгонват през размножителния период поради недоразвитие или атрофия на яйчниците. Често тези състояния са свързани с инфантилизъм, недостатъчно развитие на подрастващия организъм и неблагоприятни условия на хранене и гледане.

Недохранването сръзано с недостиг на някои хранителни вещества ( протеини, въглехидрати, витамин и минерали, готварска сол) или обратно прехранване и прекомерно угояване също са крайно неблагоприятни фактори. Някои стопани се престарават. Отглеждат овцете като домашни любимци. Те затлъстяват, следствие което не се разгонват и не се заплождат. В тези случаи е необходимо да се редуцира дажбата и да се повиши двигателната активност на животните. Фактор който външно наподобява недохранването е хроничното общо влошаване на здравословното състояние и паразитозите. Задължително овцете и козите трябва да се обезпаразитяват минимум два пъти в годината – пролет и есен.

Оборното отглеждане и въобще ограничения и затворен режим при овцата и козата не трябва да се допускат. Дребните преживни са типични представители на видове, които се чувстват най-добре на пасището.

Силното отслабване и изтощаване при възрастните животни, най-често след раждане на близнаци и тризнаци, продължителна и обилна лактация оказва неблагоприятно влияние върху репродуктивните функции. Всъщност разгонването настъпва едва след изминаване на прекалено дълъг интервал от време след отбиване на агнетата. Често в тези случаи  не  е извършена необходимата подготовка за случната кампания.

За животните не е характерно, преустановяване на репродуктивните функции с напредване на възрастта. Въпреки това, при възрастните овце и кози по-често настъпва продължителен анеструс, факт който все още не е намерил задоволително обяснение. Вероятно и при тези видове с «остаряването» угасва половата активност.

Какви лечебни мероприятия биха могли да се предприемат при ациклия ? Ветеринарният лекар извършва третиране с хормонални препарати (гестагени, простагландини, гонадотропни хормони и витамини) по определена схеми. С ефект в се прилага и мелатонин под формата на имплантанти.  Фермерите трябва да:

– променят светлинния режим, тъмната част на денонощието да е между 14-16 часа. Всъщност на практика това се гарантира, като не се допуска изкуствено осветяване на овчарниците и оборите;

– извършат интензивно енергийно подхранване, чрез  засилване на дажбата и добавяне на фуражи с високо съдържание на протеини и витамини (покълнал ечемик);

– редуват солно-безсолна диета. Добавяне на брикети за близане съдържащи различни минерали.

Животните страдащи от хронични заболявания – пневмонии, диарии, слабите и неподдаващите се на терапия трябва да се бракуват своевременно, тъй като представляват бреме за животновъда.

Различните уродства  и аномалии на половите органи също може да са причина за анеструс. Факторите които обуславят тяхното възникване са разнообразни. За условията на нашата страна основна роля играе близкородственото съешаване. Особено често се среща при козите. В някои райони и села, броят на мъжките разплодници е много лимитиран. Когато те се използват в продължение на години, близкородственото съешаване е неизбежно. Най-често се срещат хермафродитите, т. е. наличие на мъжки и женски полови органи в едно животно. Преимуществото на единия или другия пол е различно. Макар и по-рядко в сравнение с говедото и при дребните преживни се среща фримартинизмът. Получава се при износването на разнополови близнаци или тризнаци. Тъй като съществува комуникация между кръвоносните съдове на мъжките и женските плодове, мъжките хормони подтискат развитието на женските полови органи по време на ембрионалното развитие. Впоследствие най-често при настъпване на пубертета се установява, че женските полови органи са непълно развити. Срещат се следните варианти.

В първия случай най-важния признак е че влагалището е много късо, под 5 см. Външно животните изглеждат нормално, но не се разгонват въпреки напредналата възраст. Те са добре охранени, изглеждат много отлично, космената покривка е блестяща, но остават безплодни. Неписано правило гласи, че при добре охранената коза нещо не  е наред и най-вероятно ще остане безплодна завинаги.

Във втория случай влагалището е добре развито, но липсва матка. Най-често яйчниците са недоразвити. При ценните животни за диагностициране на това състояние може да се използва лапароскопията. Ако единият от яйчниците функционира като мъжка полова жлеза, тогава клитора е много голям и се показва от външния полов орган. Може да се приложи също така и специален Gn-RH провокативен тест, чрез който да се докаже съществуването на различни форми на хермафродитизъм

С профилактична цел, против разпространението и навременното установяване на различните форми на уродства и аномалии трябва да се предприемат някои мероприятия, достъпни за широката практика. Необходимо е да се избягва близкородственото съешаване, най-удачно е ако периодически се подменят разплодниците или най-добре да се въведе изкуствено осеменяване. Всичко това изисква строга отчетност и контрол. Новозакупените мъжки животни трябва да се съпровождат с необходимите ветеринарномедицински сертификати и документи, удостоверяващи здравословното им състояние. По-детайлно внимание да се обръща на женските приплоди при износване на разнополови близнаци. При най-малкото съмнение за наличие на някакво уродство или аномалия, своевременно да се предприеме бракуване.

Възможно е някои животни да се разгонват, без това да бъде забелязано. Така след покриване те се заплождат и  се оказва, че ациклията в случая е съвсем нормална и физиологична. Преди да се бракуват такива „проблемни” екземпляри, трябва да бъдат изследвани с видеозон за да се избегне една фатална грешка. Във всички случаи, когато е имало контакт с мъжки разплодници (съвместно отглеждане, по време на паша или др.) трябва да се изключи наличие на бременност !

Безплодие при овцата и козата при наличие на полова цикличност

Животните се разгонват, но след осеменяване остават ялови. Следващият еструс или настъпва регулярно или много дълго време се наблюдава ациклия. Съществуват няколко възможни причини за това.

На първо място са възпалителните процеси на половите органи. В повечето случаи се засяга  матката, чиито възпаления се означават като ендометрити. Те биват по-леки (катарални) и по-тежки (гнойни). Първопричина за настъпването им най-често са: трудните раждания, задържане на плацентата или аборт. Маточното възпаление може да бъде предизвикано от някакъв инфекциозен агент попаднал при осеменяване. По-рядко ендометритите настъпват следствие на някой общ генерализиран инфекциозен процес. Заразните причинители могат да бъдат бактерии, вируси, гъбички, хламидии, протозои. Като незаразни причини се разглеждат: поемането на голямо количество фитоестрогени, недоимъчни състояния ( недостиг на фосфати, натрий, микроелементи, витамин А и Е). Неинфекциозните фактори действат като предразполагаща причина, която благоприятствува проникването и развитието на някаква специфична или неспецифична инфекция.

За разлика от кравата, при дребните животни ендометритите се диагностицират трудно. На първо място от външния полов орган се установяват сиви, сиво-белезникави или дори гнойни изтечения. Вътрешната страна на опашката е зацапана. За да се доуточни диагнозата е необходима да се извърши вагиноскопия и ултразвуково изследване.

Възможно е, животното да се заплоди, но бременноста да бъде прекъсната още в самото й начало. След т. нар. ембрионалната смърт, половият цикъл се блокира от жълтото тяло в яйчниците, означено в този случай като перзистиращо. И макар че животните се приемат като заплодени, в един момент се оказва че не са. Това състояние се означава като лъжлива бременност. Перзистиращото жълто тяло се среща най-често при козите. Настъпва блокада на нервно-хормоналните процеси в организма. След един нормален еструс, независимо от това, че засегнатите животни в крайна сметка са небременни, те не  разгонват с месеци. Състоянието се доказва от ветеринарен лекар чрез определяне на нивото на прогестерона и чрез ултразвуково изследване. За стопаните е важно да знаят, че след приключване на размножителния сезон всички животни трябва да се изследват за бременност. Така своевременно ще бъдат предотвратени неприятните изненади. Обикновено при наличие на перзистиращо жълто тяло, двукратното приложение на простагландини е достатъчно за постигане на желания терапевтичен ефект.

Друга, тежка форма на маточно възпаление, съпроводена отново от перзистиращо жълто тяло на яйчниците е пиометрата. Представлява изпълване на матката с голямо количество гной. При овцата и козата тя е рядка находка. При извършване на ултразвуковото изследване, най-често по повод диагностициране на бременност, не се установява плод, а в матката се установя гъсто хомогенно съдържание. Обикновено маточната шийка е затворена, и изтечения от влагалището не се установяват. За разлика от бременните, при пиометра животните имат по-изтощен вид и въпреки, че коремът им е уголемен те са слаби с хлътнали хълбоци. Подвижността им е занижена, залежават по-често, понякога апетитът им е капризен, проявяват учестено дишане, повишена жажда и уринират през малки интервали от време – признаци свидетелстващи за някакво отклонение в здравословното състояние.

Вида на лечебните мероприятия и успеваемостта при маточно възпаление зависят от причините, вида и фазата на процеса. Най-често се прилагат антибиотици и простагландини. В сравнение с кравите обаче ефектът е по-малък, тъй като поставянето на катетър при дребните преживни е възможно само по изключение. С профилактична цел, против настъпването на маточните възпаления, трябва да се предприемат следните мероприятия, достъпни за широката практика:

1. След трудно раждане или задържане на плацентата, в рамките на няколко последователни дни в матката трябва да се поставят антибиотични компрети (свещи). 2. Периодично и най-вече преди настъпване на размножителния сезон всички мъжки животни трябва да се изследват за носителство  на някои заразни болести, като бруцелоидоза например. 3. Да се внедри и извършва винаги изкуствено осеменяване, като мъжките разплодници са с доказани качества.

Съществуват и случаи, когато животните се разгонват много начесто (през няколко дни). След това е въжзможно дори тази активна цикличност да бъде последвана от по-продължителна пауза  Въпреки многократните осеменявания не настъпва бременност. Тези състояния се свързват обикновено с наличие на яйчникови цисти. Наестъпва и при прием на фуражи съдържащи фитоестрогени.

Диагностиката на яйчниковите цисти при овцете и козите е много трудна, но за щастие се среща по-рядко. Засяга до 4,5% от животните. Многократните разгонвания се съпровождат от постоянни изтечения от външните полови органи –  минимално количество бистър секрет. Периодите на активност са прекъснати от къси фази на покой. Отделни кози могат да манифестират непрекъснат еструс, съпроводен с обща нервна възбуда. Много рядко външния вид на засегнатите животни може да наподобява дори този на мъжки разплодник.

Определени растения като люцерна, детелина, царевичен силаж, някои леторасли и др. съдържат голямо количество фитоестрогени и естрогеноподобни вещества (изофлавони и кумариноподобни субстанции), които са еднакво вредни както за младите и подрастващи животни така и за по-възрастните. При плесенясване на фуражите основна роля играе микотоксина зеараленон. При засегнатите овце и кози настъпва преждевременно развитие на вимето и поява на маточни възпаления и яйчникови цисти, както и оток на външния полов орган. При отделни животни може да настъпи дори маскулинизиране. Необходимо е фуражите да бъдат сменени незабавно. Учестени полови цикли се редуват с продължителни фази на покой. Животните остават безплодни.

Уточняването на причината и поставяне на диагноза при всички случаи на безплодие налага извършване на по-специфични изследвания: ехография, определяне на прогестерона, установяване на заразния причинител в случай че съществява такъв. Високите нива на прогестерона например са свидетелство за функциониращо жълто тяло в яйчниците (такова на бременността, периодично или перзистиращо). По-неблагоприятна е ситуацията, когато след няколко измервания, нивата на прогестерона остават ниски, свидетелство за една хормонална дисфункция. Конкретизиринате на инфекциозния причинел, когато има такъв, в най-голяма степен ще направи борбата и профилактиката целенасочени и ефективни.

Не трябва да се забравя и един друг, много важен въпрос – кога, как и от кого се извършва осеменяването ! Трябва безусловно да се докажи фертилността (възможността да оплождат) на мъжките животни включени в размножителната кампания.

Оставете коментар