Травми на мекия родилен път при кравите

В практиката кравите се отелват сами или най-често с помощ оказвана от животвновъди, фермери и гледачи. Присъствието на ветеринарния лекар в този важен момент е рядкост. Ето защо е крайно наложително персоналът да притежава необходимия набор от познания по въпроситге касаещи раждането и протичането на следродилния период при животните.

В известен смисъл въпросите третирани в настоящия материал, като че ли винаги остават малко настрани. В практиката те незаслужено са неглижирани. Кое обаче определя тяхната значимост ?

Известно е, че всяко раждане оставя след себе си следи, обусловени не само от промените свързани с бременността, а така също и от механичният натиск причинен от плода по време на самото раждане. Когато тези въдействия преминат определен физиологичен праг, тогава настъпват така наречените травми. Те се срещат често и са два вида – на твърдия и на мекия родилен път. Могат да настъпят както комбинирано, така и поотделно.

Особено податлив на механични въздействия е мекият родилен път, който се състои от матка и маточна шийка, влагалище, предверие и външен полов орган. При преминаването си плодът не само предизвиква разтягания, но и травми вариращи от леко охлузване и притискане, достигащи до наранявания и животозастрашаващи разкъсвания, кръвонасядания, премачкване на тъканите и деформации.

Причините за увреждане на мекия родилен път са в няколко насоки. На първо място това е несъответствието между размерите на плода и на родилния път. Най-често този проблем засяга юници, заплодени преди да достигнат необходимите за това развъдна зрелост и телесно развитие. Половите органи при тези животни остават по-малки, непасващи на размерите на плода. Някои практикуват преждевременна екстракция (изтеглянето) на новороденото, при незавършила подготовка от страна на майката, когато маточната шийка все още е недостатъчно отворена. Целта е пестене на време. Често това се съчетава с използане на непозволена сила, което допълнително утежнява животозастрашаващите разкъсвания. Понякога плода се разполага неправилно в родилния път – крайниците са повити, глава е извърната настрана и т. н. Усилените опити за изтегляне в тези случаи не само че не водят до успех, но в крайна сметка, майката и новороденото се увреждат фатално.

Кои са признаците, които проявява животното след травми на родилния път. Как би могло да се разпознае отклонението от нормата. Ориентирите са в две насоки – общо държане на родилката и изтечения от половите органи – количество и качество.

Какво е типичното за кравата след нормално раждане ?

След нормално раждане кравата проявява мускулна слабост, предпочита да лежи, но може да се изправя без значителни усилия. Активно търси телето, облизва го, пие вода и с охота приема фураж. Погледът й е жив и любопитен. Реагира активно по отношение на дразненията в околната среда. В рамките на 8-12 часа след отелването се отделя и плацентата. Външният полов орган е едематизиран. Изтеченията от външния полов орган в голяма степен са в зависимост от начина на протичане на раждането. В началото те са съставени от околоплодна течност примесена с тънки нишки венозна (тъмночервена) кръв. Това продължава максимум първите три-четири дни. По-късно до около 10-я ден секретът отделян от външните полови органи, означаван вече като лохии от сиво-жълтеникав мътен на вид, постепенно се избистря и на 15-20-я ден е вече стъкловидно прозрачен. По принцип количеството на изтеченията от външния полов орган при кравата са оскъдни. През първите 2-3 дни те са до 50-100 милилитра дневно, а след това минимални. Най-често се отделят по време на лежане, уриниране и напъни.

Кои са признаците които свителестват за настъпили увреждания на мекия родилен път при кравата ?

В по-леките и средни по тежест случаи може се установява следното. Още при акуширане прави впечталение силно зацапване с кръв на ръцете на тези, които работят. Външният полов орган е значително едематизиран и уголемен. Лигавицата на предверието е видима, зачервена и кървава. Непосредствено след евакуцията на телето в изтеченията от външния полов орган преобладава кръвта. Дори може да се образува локвичка на пода. И тя е светло червена (артериална), съдържаща понякога съсиреци. И през третият, четвъртия ден кръвта преобладава. Понякога при оглед на външния полов орган се установят наранявания и разкъсвания, които се разполагат най-често в горната част. Обикновено с течение на времето, в изтеченията от външния полов орган кръвта започва да намалява и изчезва. Но остават като проблем редица усложнения.

При значителни травми (прорезни наранявания, разкъсвания), ситуацията бързо може да вземе драматичен развой. Още след изтеглянето на телето, от външния полов орган започва да блика голямо количество кръв, понякога на пулсации, свидетелство за разкъсана вагинална артерия. Кравата е неспокойна, започва да трепери. Краката не я държат и тя залежава. Очите хлътват, погледът става мътен, уплашен. Главата се отпуска. Всичко това се съпровожда с животозастрашаваща кръвозагуба. В някои случаи, най-вече при разкъсване на матката, кръвта може да попада в коремната кухина, и външно липсват обезпокоителни признаци. Но кравата, необяснимо залежава внезапно, започва да трепери, видимите лигавиците стават порцеланово бели, сърдечната дейност и дишането са силно учестени, вътрешната телесна температура се понижва  (крайници и уши изстиват).  При обширни разъксвания изходът най – често е фатален.

Какви мерки биха могли да се предприемат при съмнение за разъксване на родилния път. Изборът е твърде ограничен. Самото кървене идва отвътре, факт който прави намесата трудна.

Ясно е едно – първо – незабавно се търси помощта на ветеринарния лекар ! Единственото което биха могли да направят собствениците на животни е да опитат механично тампониране на мястото на кръвотечение. Чист парцал, (най-добре парче от чаршаф) се увива така че да придобие форма на кълбо и се въвежда внимателно навътре в половите органи. Търси се мястото откъдето извира кръвта и се притиска силно. Тампона се оставя до визитата на ветеринаря, който преценява по-нататъшните действия.  На кравата се дава да пие обилно количество топла вода, с добавка на около полоивин килограм захар и ярма.

Какви са последствията и усложненията от травмите на мекия родилен път ?

По-леките охлузвания и рани заздравяват спонтанно ! Все пак, не бива да се забравя, че организмът разполага със защитни системи и механизми. Най-честото усложнение, особено, когато не е спазена хигиената на раждането и когато животните се отглеждат при неподходящи условия, когато дажбата е нискоенергийна, това е възпалението на половите органи. Обикновено, поради анатомичната й близост в тези процеси се въвлича и пикочната система. Кравата се напъва често, уринира трудно и болезнено ! Възпалениетона матката от своя страна е причина за безплодие и ниска млечна продуктивност ! След зарастване на по-значителните дефекти, настъпват трайни деформации и неправилни сраствания. Те от своя страна представляват пречка за нормалното протичане на следващите раждания.

Очевидно травмите на родилния път водят до един порочен кръг от неблагополучия. Нещо което трябва да се има предвид при анализ и преценка на състоянието на животните във фермата.

Оставете коментар