Туберкулоза на половите органи при говедото

Туберкулозата е хронично заразно заболяване, от което боледуват човек, бозайници и птици. Добила e популярност в миналото със злокобното си прозвище  „жълтата гостенка”. Сведения за съществуването й датират още от дълбока древност –  Египет и Гърция. За съжаление днес туберкулозата е също тук, между нас, разпространена навсякъде по света !

Причинителят на болестта (микобактерия) е открит от Робърт Кох през  1882 година. Стената на бактерията е богата на липиди и восъци, което я прави изключително устойчива на неблагоприятни въздействия и същевременно агресивна в организма на гостоприемника. В миналото преди да бъдат открити антибиотиците, туберкулозата е била неличима. С настъпване на антибиотичната ера, мнозина смятат, че опасността за животни и човек вече е отминала. Окрилени от успешната борба с тази болест, хората искат да забравят за нея. Впоследствие обаче става ясно, че няма място за успокоение. Ето, че проблемът излиза с нова осторота. Кои са причините за това ?

Всяко действие в природата си има своето противодействие. Устойчивостта на причинителят на болестта се увеличава, а изменчивостта му е непрекъсната. Ефективни до скоро антибиотици се оказават безпомощни.

Животът ни днес е изпълнен със стрес, болка, недоимък. Нерядко в магазините хранителните продукти са неясен състав, съдържат таксични консерванти и всякакви заместители. Несгодите допълнително повишават чувствителността и възприемчивост на хора и животни. Би могло да се обобщи, че хроничната липса на щастие улеснява разпространението на редица болести, между които и тубелкулозата.

Към всичко това, може да се добави и занижения контрол по отношение откриване и унищожаване на огнищата и заболелите животни.  И всичко това на фона на интнезивни тъгрговски отношения –  внос, износ и транзит.

Туберкулозата представлява генерализиранто протичаща инфекция, при която могат да се обхванат всички органи, в това число кости и дори кожата. Туберкулозните животни са опасен източник на инфекция. Най-често се засягат белите дробове. Бавно и прогресивно в тях се развиват специфични възли, чието съдържание с течение на времето придобива вид наподобяващ сирене (настъпва казеозация). Разрушаването им води до образуване на животозастрашаващи кухини (каверни). Тъй като промените са експанзиращи, се обхващат все по-големи ареали засегнати от болестта и в крайна сметка изхода е фатален. Успоредно с белите дробове и лимфните възли при говедото се засяга и стомашно-чревния тракт, черен дроб и други вътрешни органи.

Особен интерес представлява туберкулозата на половите органи и на млечната жлеза. Човек отглежда крави за получавате на мляко и приплоди. Това е причина за излючително голямата натовареност на репродуктивните и на млекопроизвеждащите органи. Това допълнително усилва чувствителни им към всички въздейдствия в орагнизма в това число и към инфекциозният агент причиняваш туберкулоза.

Половите органи комуницират с околната среда. Те са тези чрез които се осъществява размножаването. Подложени са на непрекъснати манипулации от страна на човек – при лекуване, осеменяване, оказване на акушерска помощ, следродилен период и т . н.  

Туберкулозата на половите органи на говедото е хронично заболяване, което предизвиква безплодие и аборт при болните животни. При женските животни инфекцията засяга вулвата. влагалището, матката и яйцепроводите, а при мъжките жи­вотни — половият  член, надсеменниците и   семенниците. 

Заразяването на половите органи най-често се осъществява посредством по­ловия акт, когато туберкулозната инфекция е засегнала по­ловите органи на мъжкото или на женското животно. При за­боляване на мъжките полови органи туберкулозните бактерии се отделят със спермата и попадат при покриването или осе­меняването в половите органи на женските животни. При за­боляване на половите органи на женските животни туберку­лозните бактерии се отделят с маточно-влагалищния секрет и при покриването на такива животни от здрави разплодници инфекцията се пренася върху половия член и оттам през уретрата тя прониква в надсеменниците и семенниците.

Какви признаци прояват животните ?

Туберкулоза при мъжки разплодници

При засягане на надсеменника в горната и задна част на семенника се напипва твърдо, безболезнено тумороподобно образувание, а при заболяване едновременно на надсеменника и семенника целият семенник се превръща в твърд възел. В повечето случаи успоредно с това скорталната торбасе изпълва с ексудат и при палпиране на семенника се установява повърхностна флуктуацияПри заболяване на мъжкия полов член се устано­вяват малки, твърди, различно големи възелчета по повърх­ността на предната му част, която е слабо отекла. Освен това прави впечатление силно надебеляване на препуциума около препуциалния отвор. След скачката се наблюдава слабо крърваво течение от препуциума, респ. от препуциалния отвор

Туберкулоза при женски животни

При заболяване на матката, яйцепроводи и яйчнци настъпват смущения в протичането на половия цикъл – често разгонване или обратното продължителен анеструс. Матката е възлесто възпалена При ректално изследване ветеринарният лекар напипва силно удебелени маточни рога, наподобяващи салам с различни по големина възли. Съдържанието й е слузесто-гнойно примесено с кръв. Характерно за туберкулозата на матката е, че количеството на изтеченията от външните полови органи са незначителни.

Яйцепроводите са наподобяват делбела връв осеяни с неравномерни удебеления. Ако е имало бременност наспъва аборт, последван от продължителни мътни, жълтеникаво-гнойни изтечения от външните полови органи. При туберкулоза на вулвата и влагалището отново се намират различно големи, обикновено колкото лещено зърно жълтеникави възелчета и язви по повърхността на вулвата и влагалищната стена. Освен това от влагалището изтича гноен ексудат. Ексудатът съдържа огромно количество болестотворни бактерии. Кравите остават безплодни. Едва ли има някой, който допуска, че причина за безплодие би могло да бъде тубелкулозата ?

Какви са ангажиментите на фермери, гледачи и собственици на животни по отношение болестите при животните ? Какво трябва да знаят те ?

На първо място, туберкулозата може да протича безсимптомно, особено в началото. Понякога, единственият симптом това е слабеенето и намалената продуктивност. По принцип доминират промените в различни органи, например лимфни възли, бял дроб, млечна жлеза, храносмилателна система, полови органи.

Нещо много важно – фермерите трябва да оказват съдействие на ветеринарния лекар при обследване на стадото за разпространение на различни болести. Най-ранното откриване е гаранция за най-успешна борба. И при най-малкото съмнение, трябва да се вземат лични предпазни мерки ! Диагноза туберкулоза се поставя чрез микробиологични изследване и теренно провеждани алергични реакции. Единственият специалист, който диагностицира болестите, контролира и ограничава разпространението им, а също така и лекува животните, това е ветеринарният лекар. По този начин той се грижи не само за здравето на животни, но и на хората ! Популярна е максимата, че хуманният медик лекува човек, а ветеринарният човечеството ! В пълна сила това се отнася и за разглежданото в тази статия опасно заболяване – туберкулоза !

Според нормативните разпоредби, туберкулозоносителите се унищожават, тъй като лечението им е нецелесъобразно и практически неосъществимо. Освен това, те представляват един непрекъснат опасен източник на зараза. В никакъв случай не трябва да се допуска нерегламентираното движение на животни, които са болни от туберкулоза.

Доц. д-р Пламен Георгиев

Оставете коментар