Уж „бременни”, а козите се оказват ялови

Пет месеца след покриването им от коча, козите трябва да родят. Грижовните стопани старателно записват „събитията”, по време на размножителния сезон. Те очакват и се подготвят за предстоящото раждане, тъй като козата не се е разгонила повторно, коремът й прогресивно се уголемява, въобще съществуват всички свидетелства за нормална бременност. С наближаването на термина, трепета и вълнението нарастват. Предстои най-отговорния период при отглеждането на този вид животни. Неочаквано обаче, вместо да роди, се оказва че козата не е бременна. В зависимост от конкретните условия, в 2 до 20 % от случаите, този сценарий е реалност.

Всъщност в тези случаи се касае за т. нар. лъжлива бременност. Вместо да се развие физиологична бременност, при която в матката се развива един или повече плодове, при лъжливата бременност матката се изпълва единствено с голямо количество бистра, понякога слузеста течност. Същевременно в яйчниците се установяват активни жълти тела, произвеждащи хормона на бременността – прогестерон. Продължителността на този период може дори да надхвърли срока на нормалната бременност – 5 месеца. Когато активността на жълтите тела се прекрати, това води до отваряне на маточната шийка, което външно е съпроводено от отделяне на голямо количество (понякога до 8 литра) течност от външния полов орган, означено като мнимо раждане.

Кои са причините за развитие на лъжлива бременност при козата. Вероятно след оплождане, и най-ранно развитие, ембрионът умира, т. е. настъпва скрит аборт. Вместо обаче да бъдат лизирани, жълтите тела се запазват и произвеждат прогестерон, който предизвиква по-нататъшното образуване на течности от маточната стена. Според други автори, въобще не настъпва оплождане и все още по необясними причини, вместо козата да се разгони повторно, се развива лъжлива бременност. Характерно е, че в тези случи съществува възпалителен процес на матката. Съществена роля за развитие на лъжлива бременност при козата има и хормонът пролактин. Ето защо се засягат предимно най-млечните животни. Друга причина за развитие на това ненормално състояние при козите е неправилното приложение на хормонални препарати за индуциране на еструс и за постигане на по-висока заплодяемост. Освен това, ако размножителния сезон настъпи в нетипични за нашата страна месеци, например през лятото, то вероятността за „ялово” раждане е много по-голяма. Дискутира се и ролята на мъжкия разплодник. Възможно е при някои форми на импотенция, генетична несъвместимост или родствено съешаване, козите въобще да не се заплодят, а да се развие лъжлива бременност.

Как би могло своевременно да се диагностицира лъжливата бременност при козата. В практиката единственият сигурен начин за това е чрез извършване на ултразвуково изследване. Така „празната” матка може да се открие още на 30-40-я ден след покриването. Излишно е да се изтъква ползата от ултразвуковата диагностика на бременността при дребните преживни. Освен всичко друго, тя ще допринесе и за своевременното регистриране на лъжливо бременните. Това ще позволи третирането им с лекарствени средства и евентуалното им заплождане, още преди сезонът да отмине.

Лъжлива бременност при коза – ултразвукова узлследване – смърт на плода и развитие на мукометра (по A.L.R.S. Maia 2018)

Изход и възможности за лекуване. Както бе отбелязано по-горе, обикновено при лъжлива бременност настъпва спонтанно изтичане на голямо количество бистра течност от външния полов орган. Това се предхожда от леко сълзене, в продължение на един два дни по-рано. Следствие на това обемът на корема намалява рязко. Съществува впечатлението, че се касае за аборт. Тези процеси са последвани от лактация. За учудване на стопаните обаче, наоколо не се намират парчета от плацента или от плодове. При изследване, ветеринарния лекар не открива типичните маточни образувания – карункули. Така той най-сигурно може да установи дали се касае за аборт или истинско раждане, когато е имало плодове. По този начин най-бързо могат да се разрешат и възникнали спорове, които на практика са много вероятни.

В други случи, изминават 5 месеца от покриването, но „раждане” не настъпва. В тези случаи, след конкретизиране на диагнозата от ветеринарния лекар, съществува необходимост от изкуствено евакуиране на маточното съдържание, за да се прекрати това нежелано състояние. За тази цел в аптеките и търговската мрежа има подходящи медикаменти. Два дни след инжектирането на препарата, настъпва отваряне на маточната шийка и евакуиране на съдържанието. Трябва да се има предвид, че съществува реална опасност от ново изпълване на матката с течности, което може да се предотврати от приложение на други медикаменти, които обаче повлияват негативно лактацията, предизвикващи нейното прекратяване. Повечето автори приемат, че веднъж настъпила, лъжливата бременност не уврежда бъдещия фертилитет, т. е. животните могат да бъдат заплодени.

Лъжливата бременност трябва да се отдиференцира от други състояния, при които козите по принцип са инфертилни, например при някои вродени аномалии. Животни на възраст 2-3 години, добре изглеждащи, със „загладен косъм” въпреки многократното им покриване от мъжки, не могат да бъдат заплодени. При едно по-детайлно изследване се откриват отклонения от нормата, които най-често се дължат на близкородствено съешаване.

Оставете коментар