Фактори оказващи влияние върху мъжките разплодници

Мъжките разплодници са една особена категория животни. Често, незаслужено те остават на заден план. За тях се фермерите се сещат едва, когато трябва да „свършат работа”….

В сравнение с женските животни броят на мъжките разплодници е значително по-малък. Това ги прави много по-значими, а стойността им е огромна. Те се използват като донори на материал за изкуствено осеменяване или се включват директно при естественото заплождане. Често мъжките животни са продукт на продължителна селекция ! Носители са на определена генетична информация, което гарантира получаване на желани наследствени качества в поколението. Така заложбите на един разплодник се мултиплицират многократно сред популацията.

За да стане това факт обаче са необходими две неща. Първо – семенният материал трябва да е с много добро качество и на второ място – без необходимата полова активност не могат да се получат желаните резултати. Всичко това би могло да се постигне единствено, ако животните са здрави и се намират в подходяща разплодна кондиция !

Съществуват няколко основни фактори, които оказват влияние върху състоянието на мъжките разплодници.

На първо място това е годишното време. То оказва решаващо влияние и е от най-голямо значение за сезонно размножаващите се видове. В тази връзка, съществуват някои различия. Така например за жребеца и заека най-благоприятен периода от късна зима до ранното лято. За коча, пръча и бивола това е края на лятото и началото есента. При дивите животни мъжките са най-активни по време на естралния цикъл на женските. Въпреки че при свинята и говедото няма добре изразена сезонност, най-благоприятен период при тези видове е пролетта.

По какъв начин влияе сезона ?

Разбира се, че това е продължителността на светлиния ден. През нощта, епифизата (жлеза с вътрешна секреция) отделя хормона мелатонин, който оказва непосредствено въздейства върху репродуктивните функции в организма. Така при дребните преживни той представлява един вид „стимулатор”, а при видовете на дългия ден има обратен ефект. От съществено значение е и самият преход в продължителността на деня – от зима към пролет и от лято към есен. Слънчевата светлина е от особено важна за птиците ! Тя ги пробужда не само за нов живот, но и за продължаване на вида ! В пълна сила това важи и за зайците.

На второ място, непосредствено свързана с годишното време това е температурата. Трябва да се има предвид, че високите температури оказват изключително неблагоприятно въздействие върху сперматогенезата при мъжките животни. Ето защо, жаркото лято при почти всичи видове се оказва безплоден сезон ! Така например, при биците, през най-горещите дни броят на сперматозоидите спада с 10-15%. От своя страна мъртвите сперматозоиди се увеличават.  Същата зависимост важи и за останалите видове разплодници. Най-опасно е съчетаването на пряката слънчева светлина със силното нагряване. Отглеждането в горещи помещения, циментови или асфалтови дворове без сянка и вода биха могли да бъдат причина за трайни негативни въздействия.

Когато се говори за високи температури не трябва да се забравя и вътрешната телесната температура. Така например при треска, наблюдавана при различни болестни състояния, тя винаги се повишава и нарушава производството на мъжките полови клетки. За критична се считат границите около 40˚С. Дори и след нормализиране, последствията остават трайни. В някои случаи до пълното възстновяване са необходими месеци. Известно е, че в скорталната торба, мястото където се намират тестисите, температурата е с 2-3 градуса по-ниска от телесната. Това е важно условие за нормалното протичане на сперматогенезата. Първоначално тестисите се намират в коремната кухина. Те „се спускат” по време на ембрионалното развитие. При някои индивиди този процес е нарушен и те се задържат корема. Засегнатите животни се означават като „крипторхиди” и остават безплодни. Това е още едно свидетелство за неблагоприятното въздействие на по-високите температури върху мъжките репродуктивни органи. И нещо повече. Високите температури са причина за развитие на тумори в тестисите – едно вече животозастрашаващо състояние !

Не без значение е и възрастта на разплодниците. Известен е факта, че младите животни са по-активни. Но това не означава, че точно те трябва да се натоварват и преексплоатират, което може да причини тяхното преждевременно изтощаване и дори увреждане. При настъпване на половата зрялост мъжките животни започват да покриват женски и биха могли да се използват за първи път, като донори за получаване на материал. Развъдната зрелост съвпада с пълното физиологично и телесно развитие на организма, когато той разгръща максимално своя потенциал. За различините видове настъпването на половата и телесната зрелост е както следва –  бик 8-12 и 16-18, жребец 12-18 и 30-36, коч 5-6 и 12-18 и нерез 4-6 и 8-10 месеца.

Режимът на отглеждане също оказва влияние върху репродуктивните способности на мъжките разплодници и тяхната активност. Стимулиращо въздействие оказват движението, разходките, чистият въздух, отглеждането на открито. Както адинамията така и изтощаването оказват крайно неблагоприятно въздействие. Добре известно е, че спазването на определен полов режим е важна предпоствака за по-дълга експлоатационна продължителност. Обикновенно получаването на семенна течност е три пъти седмично. Хаотичното използване и пренатоварването при есетесвено осеменяване води до рязко намаляване на половата активност стигащо понякога до отказване от скачка !

Храненето като фактор оказващ влияние върху мъжките разплодници би могло да се дискутира много. То е особено важно при интензивно използваните животни. Изисква поддържане на разплодна кондиция и обезпечаване на организма с най-важните хранителни вещества. Мъжките разплодници в едно стадо трябва да получават най-качествените фуражи ! Всичко това предполага един научно обоснован подход при съставяне на дажбата им, особено непосредствено преди и по време на размножителния сезон.

Репродуктивната и зародишната тъкан е особено чувствителна към радиоактивни лъчения, токсини, химикали ! Ето защо в съотвентите обременени региони, поколението или „липсва” или новородените са с анамалии и генетични дефекти. Всичко това трябва да се има предвид и при закупуване на мъжки разплодници от рискови области и държави.  

Природата разполага с различни компенсаторни и защитни механизми, които „идват на помощ” при някои неблагополучия. Така например при едностранна кастрация, останалият тестис нараства и поема функцията на отстранения.

Горепосочените условия касаещи експлоатирането и отглеждането на мъжките разплодници се отнасят главно за тези, които се използват най-интензивно. Те обикновено са от ценни породи, режимът им е много натоварен и при тях съществува най-голям риск от възникване на патологични отклонения дори болестни състояния. Всичко това налага тясно взаимодействие и сътрудничество между ветеринарен лекар и фермер.

Доц. д-р Пламен Георгиев

Оставете коментар