Фатално ли е ранното заплождане на юниците

Преструктурирането на селското стопанство през последните години и в частност на животновъдството у нас, актуализира редица проблеми типични за примитивното и екстензивно стопанство. Решаването им много често представлява непреодолима трудност за специалистите и фермерите. На много места при отглеждане на говедата или се разчита основно на естественото осеменяване или та не може да бъде избегнато. В сборните стада има бици, които неконтролирано покриват кравите. Негативните последствия от това са много. Едно от тях е ранното заплождане на юниците. Понякога това става още на 9-10 месечна възраст, дори и по-рано. В тези случаи на незавършен още растеж, когато все още не е напълно формирана структурата на женския организъм, заплождането може да е опасно както за новороденото, така и за майката. По време на първото отелване, юниците са все още непълно развити. Тазът им е тесен. Това води до непреодолими затруднения в протичането на раждането.

Кои са основните критерии определящи навременното своевременното осеменяване на юниците ? Безспорно, от съществена важност е възрастта. За да може да се развие пълноценно и впоследствие да реализира по оптимален начин своите генетични заложби, е необходимо да се спазва определена възраст при която най-рано да се заплоди женското животно. На тази тема са водени много дискусии и спорове. Целта е в случая да се намери баланса между биологическата и икономическата целесъобразност. Така или иначе трябва да бъде спазен срока от поне 14-15 месечна възраст за заплождане на юниците. В непосредствена връзка с това стои е телесната маса, която трябва да е минимум 70% от теглото на възрастните животни от съответната порода. В някои отношения това дори е определящия критерий, защото при правилно хранене и гледане, прирастът е по-голям и желаната маса се достига по-рано. Обратно, недохранените, опаразитените, преболедувалите или най-общо означените като закърнели животни не трябва да се използват за разплод или ако това стане, да се осъществява само след коригирането на отклоненията от нормата. Особено рисковано е да се заплождат животни преболедували от рахит, тъй като в тези случаи тазът на юниците остава много тесен и впоследствие това би представлявало непреодолимо препятствие за нормалното раждане. Във връзка с ранното осеменяване на юниците, много често възниква и друг проблем.тъй като заплождането е неконтролирано, по естествен начин, не се знае точната му дата. Стопаните разбират за съществуващата бременност обикновено едва след като се проявят характеризиращите я външни признаци. При настъпване на раждането, най-често поради несъответствие между големината на таза на майката и размерите на плода, то не може да протече спонтанно. Ако не се потърси навременна ветеринарномедицинска помощ, а вместо това се предприеме екстракция с непозволена теглителна сила, се предизвиква травматично увреждане на новороденото и майката, най-често с необратими последствия. Като се има предвид, че отглеждането на една юница изисква много капиталовложения, време и постоянство, грижи, не е необходимо да се коментират какви са загубите и разочарованията на всеки един стопанин. Тъй като нещата и ситуацията в нашата страна не могат да се променят с един замах, този проблем ще съществува още дълго време. И за да не остане всичко в сферата на добрите пожелония, какво може да се препоръча на тези, които се опасяват че юниците им са заплодени прекалено рано и биха възникнали затруднения по време на раждането. Най-удачно е ранната бременност да бъде изкуствено прекъсната. Това е най-подходящо да стане в края на първия месец след оплождането. Диагнозата на ранната бременност се осъществява посредством ултразвуково изследване. Ранното индуциране на аборт е сигурно и безопасно. Лекарствените средства използвани за тази цел не са безобидни за хората и е задължително да се прилагат от ветеринарен лекар. Съществува опасност от ново заплождане непосредствено след аборта, което трябва да се има предвид. Прекъсването на напреднала бременност крие някои рискове. От една страна съществува опасност от затруднение в евакуацията на плода, което в голяма степен би възпроизвело неблагополучията съществуващи при евентуалното раждане. Друго негативно последствие е задържането на последъка (плацентата), водещо до маточно възпаление и трудно заплождане впоследствие. Не е за подценяване и последвалата непълноценна лактация. Най-добре е при установяване на една напреднала преждевременна бременност при юниците, да бъде извършено програмирано цезарово сечение след 270-я ден от бременността. Кои са предимствата на това решение ? Първо ще се запази живота на майката, което ще позволи да се оползотвори млякото от последвалата лактация. Впоследствие дори и да не се заплоди отново, (тъй като съществува такъв риск), ще бъде продадена на много по-изгодна цена. Всеизвестни са изнудвачите, които изкупуват на безценица предназначените за клане по необходимост животни. Всъщност при едно планирано цезарово сечение, реалните шансове да се заплоди кравата не са никак малки. Второ ще се запази живота и здравето на новороденото. Необходимо е да се отбележи, че за да се гарантира това, е необходимо майката да бъде третирана по специална схема 24-48 часа преди очакваната акушерска намеса. За съжаление лекарствената комбинация все още не е известна на по-голямата част от практикуващите ветеринарни лекари. Трето самата операция би могла да се планира и да се осъществи в най-подходящо време (както за стопанина, така и за ветеринарния лекар) и на най-удобното място. Ще се избегнат инфарктните ситуации свързани с всяко затруднение при раждането – търсенето на компетентна помощ, транспорт, пособия и др.

Не винаги могат да бъдат избегнати грешките при отглеждане и развъждане на селскостопанските животни. Много от тях са поправими, особено ако се вземат навременни мерки. Основна предпоставка за това обаче е поддържането на тесни контакти между фермерите и ветеринарните специалисти. Цената на едно такова сътрудничество във всички случаи би била компенсирана от последвалите я ползи.

Оставете коментар