Моите първи впечатления от приложението на тимолови рамки в продължение на една година

Тимолът е средство за алтернативна борба с вароатозата при пчелите. Той се употребява под формата на препарата APILIFE-VAR и като напоени  с алкохолен разтвор на това съединение плаки или сюнгер. В пчеларското училище FRAKNO дълги години тимола се използува за тази цел в твърда форма. Този пример е последван от някои пчелари в Австрия, между които и  Гуидо Мюлер от Форарлберг.

( Указания: Тимолът не е медикамент, който е официално разрешен за употреба при пчелите. Становището на институтът по пчеларство е, че това съединение може да има разяждащо действие, както и негативно влияние върху здраволсловното състояние на пчелите, когато  с него не се борави прецизно и внимателно.)

       Ние преживяваме истински хаос в борбата против вароатозата. Въпреки очакваната резистентност (устойчивост) на кърлежите към традиционните средства  – Bayvarol съдържащ флуметрин и Apistan съдържащ флувалинат, те се използуват все по-нашироко в борбата с това опасно заболяване. Основната причина за това е лесното им приложение както и факта, че мравчената киселина понякога води до загуби (смърт на майката, и на част пилото, смущаване и разбягване на пчели, опасност от ръждясване на металните части, нараняване и увреждане на кожата на пчеларя). Прочетох за съобщението в списание “Die Biene” от май 1995 за проведените първи опити за биологична  борба против вароатозата с тимол посредством прилагането му в специални Frakno – тимолови рамки.

         В продължение на една година аз изпитах на моя пчелин това химическо средство. Всъщност тимола не трябва да се разглежда като конкурент на мравчената киселина. Той би трябвало да се предпочита от пчеларите, които са се отказали от мравчената киселина. Той представлява една алтернатива.

            Тимолът едно безцветно със специфичен аромат (на мащерка) вещество, кристал с парещ вкус, слабо разтворим във вода и глицерин, а лесно в алкохол, етер, хлороформ, тлъстинни масла, серовъглерод и разтвори на натриева основа, летлив е при взаимодействието си с водни пари. Действува силно антисептично. Следствие своята трудна разтворимост във вода, въздействието му върху организма е по-меко и безобидно в сравнеие с фенола например. Дразнещото му въздействие върху кожата е по-слабо изразено и поради тази причина не предизвиква дълбоки изгаряния.

              Прилага се при стомашно-чревни разтройства, нарушена ферментация, бронхити, магарешка кашлица, срещу паразити, гъбички. Използува се също така при производството различни превръзки, мази, пасти за зъби. Прилага се като консервант за анатомични препарати, а също и като диагностикум за функцията на черния дроб.

           По отношение на остатъчните количества в меда, са извършени много изследвания в районния институт във Фрайбург. Изпитвано е приложението на патентован тимол – DBGM Nr. G 9302064.3. Пчелните семейства са били третирани в продължение на една година с Frakno – тимолови рамки. Остатъчните количества в меда са били само 0,01 до 0,11 ррm на килограм мед. Световната организация по прехраната позволява в хранителните продукти да се съдържа до 50 mg/kg. Съдържанието обаче само на 2 mg/kg в меда е доловимо за човешкото обоняние.

            За да се постигне един добър ефект е необходимо лечениета да се осъществи по начин описан от пчеларското училище Frakno. Необходимо е да се работи само с кристален тимол DAB 10 P. H. EUR. Би трябвало да се допълни, че в Германия прилагането на тимол не се възприема като медикаментозен метод за третиране, а като биологичен такъв, тъй като това вещество е една нормална съставка на пчелния мед, и същевременно не е необходимо някакво разрешение.

Преди началото на третирането, трябва да се разполага с копие (най-често собствено производство) на оригиналните  Frakno – тимолови рамки٭.

٭ Това са пчелни рамки, по принцип плодникови, при които под горната летва е закована още една летва, а след това следва питата. Между двете рамки се образува пространство (камера), в което се поставят тимоловите кристали.

          При третирането в горната камера на летвата се поставя 11 до 12 грама тимол  – през началото на май и за втори път през началото на август.         Непосредствено преди това, свободното пространство между споменатите две горни летви  се почиства добре, ако е било запълнено с восък и клей, а ако има остатъци от предходното третиране (кристалчета тимол) те се отстраняват. Рамката се поставя до пчелното гнездо, най-често като предпоследна и по този начин манипулацията е преключила. Има ли нещо по-лесно ?

            Тези две зареждания на рамката са достатъчни за цяла година. Посредством изпарението на етеричното масло, кърлежите се зашеметяват и тяхната жизнена дейност се нарушава. Пилото остава незасегнато. Поради липсата на храна размножаването на кърлежите се преустановява.

             След излюпването на пчелите респ. търтеите, паразитите падат на дъното на кошера и там умират. След поставянето на тимол е необходимо контролът на лечебния ефект да се осъществи след седмица, тъй като ефектът му е бавен. През летните месеци изпарението на тимола при отделните семейства и става по съвсем различен начин. В едни само в продължение на няколко седмици, в рамката почти не остават кристалчета тимол. Докато в други еднакви по сила пчелни семейства, дори през есента има остатъци от лекарственото средство. При изброяването на изпадналите кърлежи съществуват огромни различия обусловени от местността.

В района Bangs (защитен природен обект), където в близост липсват други пчелни семейства, от 2 август  до 30 септември 1996 ( 90 дена) е изброен следния брой отпаднали мъртви паразити:

 •  Семейство 4 – 359
 •  Семейство 7 – 101
 •  Семейство 11 – 111
 •  Семейство 19 – 131

При препоръчаното повторно третиране при тези контролни семейства на 30.10.1996 година са отпаднали:

 •  Семейство 4 – 395
 •  Семейство 7 – 332
 •  Семейство 11 – 353
 •  Семейство 19 – 344
 •  Семейство 21 – 95 паразита.

В местността Altach с наличие на пчелни семейства намиращи се в съседство на третираните от 9 август до 30 октомври са отпаднали следния брой паразити

 •  Семейство 3 – 824
 •  Семейство 6 – 730
 •  Семейство 10 – 978
 •  Семейство 14 – 2531

След повторното третиране на 30.10.1996

 •  Семейство 3 – 698
 •  Семейство 6 – 570
 •  Семейство 10 – 712
 •  Семейство 14 – 743
 • Семейство 29 – 341 отпаднали паразити.

Очевидна е, голямата ролята на опаразитените в близост семейства като източник на инвазия.

           При останалите за презимуване 40 семейства през опитния период (една година) беше прилаган само тимол. През есента те бяха превъзходно развити. Презимуването, пролетното развитие и сегашното им състояние са изключително обещаващи. Когато броятна отпадналите паразити е голям, не трябва да се съмняваме в ефекта, тъй като активното вещество тимол действува бавно, но за сметка на това много продължително.

             Аз бих могъл да получа също така и други позитивни сигнали от пчелари, прилагащи стриктно описаната технология. Известно е че в Швеция, Норвегия и чак до далечния север в пчелните семейства се прилага тимол през есента. Това се прилага в борбата против акарите попадащи в дихателната система (трахеите;  бележка Акароза). Етеричното масло умъртвява паразитите. Проведените изследвания показват също така  и благоприятния ефект на тимола при варовито пило. Аз вярвам, че правилното целогодишно приложение на тимол ни дава основателна надежда, да постигнем желания ефект без големи финансови разходи, без полагането на големи усилия и без да се въздействува неблагоприятно на пчелите.

КАКВО ДРУГО ТРЯБВА ДА СЕ СЪБЛЮДАВА И ДА СЕ ИМА ПРЕДВИД ?

При пчелните семейства с отворено дъно, етеричните тимолови изпарения напускат кошера от там, вместо през прелетния отвор. По този начин не се обхваща цялото гнездо. Поради тази причина трябва да се вмъкне междинен шибър (дъно) от средата на март до края на октомври. При кошери с високо дъно, до което достига дори търтеевото пило, или въобще когато подрамъчното пространство е силно редуцирано, съществува опасност тимоловите пари да обхванат само една малка част от гнездото. По този начин поколения от кърлежите няма да бъдат засегнати от лекарството.

          За да направя реално и евтино лечението с тимол за пчеларите, бих могъл чрез търговсия си агент Kurt Müller да доставя желаното количество на цена 1150 öS ( австрийски шилинга) включваща всичките данъци и такси. Поръчката би могло да се осъществи посредством телефона или писменно. Молбата ми е да споделите евнтуално позитивните или негативните ефекти от приложението му !

Guido Müller, Rheinstrasse 26 d, 6844 Altach

           Кратък коментар на преводача (д-р Пламен Георгиев) – Това е метод който би трябвало да бъде изпитан и в България. Летните температури у нас са много високи и изпарението на тимола би било по-интезивно.Възможно е това да доведе до увреждане на пчелите. В такъв случай подходящ период за третиране при условията на нашата страна би бил есента. За планинските и полупланинските райони и август месец. Трябва да се има предвид, че тимола действува също и срещу различни болестни причинители – бактерии (стрептококи, стафилококи) гъбички. Резистентността на пчелните семейства срещу гнилцови заболявания би била много по-голяма.

            Авторът на горната статия споменава и един много интересен факт: интензивността на изпарение на тимола при различните пчелни семейства (еднакви по сила) не е еднакъв. Кои може да са причините за това ? Кои са факторите определящи вентилацията при пчелните семейства? Изучени ли са добре всичките ? Може би през летните месеци влияние за това да оказват освен външните температури, но също така и пилото, разпределението и количеството на новопостъпилия нектар,  пчелната раса, състояние на пчелите, конструкция на кошера и т. н. Тези фактори биха имали голямо значение при лечебно-профилактичните третирания на пчелните семейства и подробното им изучаване е от изключителна практическа значимост.

Оставете коментар