КРАЙБУРГ – ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА, бр. 24, Мекото легло увеличава млечността