КРАЙБУРГ – ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА, бр. 27, Роля на светлината за продуктивността на млечните крави