КРАЙБУРГ – ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА, бр. 28, ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРЕНАСЕЛВАНЕТО