КРАЙБУРГ – ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА, бр. 29, ВЛИЯНИЕ НА ПО-ВИСОКИЯ МЕЖДУБОКСОВ РАЗДЕЛИТЕЛ ВЪРХУ ПОВЕДЕНИЕ И ПРИЕМ НА ХРАНА