KRAIBURG – опит от практиката, бр. 12, Куцота и репродукция