KRAIBURG – опит от практиката, бр. 15, ФОРМА НА КОПИТАТА