KRAIBURG – опит от практиката, БР. 19, ЛОШО ПОДДЪРЖАНИ ДЪЛБОКИ ЛЕГЛА