KRAIBURG – опит от практиката, бр. 21, Ламинит – не всичко се дължи на нарушена обмяна на веществата