KRAIBURG Опит от практиката, бр. 22, ВЛИЯНИЕ НА ПОДОВОТО ПОКРИТИЕ НА ПЪТЕКИТЕ ВЪРХУ БЕЗПЛОДИЕТО