KRAIBURG Опит от практиката, бр. 23, ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЛЕЖАНЕ: ПЯСЪК И ГУМА – СРАВНЕНИЕ