KRAIBURG Опит от практиката, бр. 26, ИЗТРИВАНЕ НА КОПИТАТА ВЪРХУ ТВЪРДИ ИЛИ МЕКИ АБРАЗИВНИ ПОДОВЕ (СИСТЕМА pediKURA®)