KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА, бр. 33, ЗАЛЕДЯВАНЕ ПРЕЗ ЗИМАТА