KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА, бр. 35, САНИРАНЕ НА ДОИЛНИТЕ ЗАЛИ