KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА, бр. 37, САНИРАНЕ НА ЛЕГЛАТА