KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА, бр. 38, ПРЕПОРЪКИ ЗА РОДИЛНИЯ БОКС