KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА, бр. 39, САНИРАНЕ НА ПОВДИГНАТИ КЛЕТКИ ЗА ТЕЛЕТА В ЮЖНА АФРИКА