KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА, бр. 43, ПОКИТИЯ ЗА СКАРОВ ПОД ПРИ УГОЯВАНЕ НА ТЕЛЕТАТА:ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРАКТИКАТА